Mag je permanent wonen in een woonunit?

Vraag

Ik ben alleenstaand en zou graag compact en ecologisch willen wonen in een woonunit. Is het wettelijk toegestaan om een bouwgrond aan te kopen en daarop een woonunit te plaatsen?

Antwoord

Advocaat Mark Huygen boog zich over jouw interessante vraag. Hier volgt zijn antwoord:

"U kan een bouwgrond aankopen, zondermeer. Er is uiteraard geen wettelijke bepaling die de aankoop van een bouwgrond afhankelijk stelt van de constructie die daarop zal komen. Anders gezegd, de bouwvergunning dient u na de aankoop aan te vragen.

De bouwaanvraag wordt beoordeeld door de dienst stedenbouw van uw gemeente. Niets belet u voor de aankoop reeds te informeren naar de bouwvoorwaarden op de dienst stedenbouw. Meestal wordt dit door kandidaat-kopers ook effectief gedaan teneinde nadien verrassingen of beperkingen in de bouwmogelijkheden te voorkomen.

Specifiek voor woonunits kan u rekening houden met het gegeven dat voor een bijgebouw tot 40 m² geen bouwvergunning aangevraagd dient te worden , TENZIJ de verkavelingsvoorschriften of voorschriften van RUP of BPA anders bepalen. Ook hier kan u best voorafgaandelijk deze voorschriften opvragen en/of inzien. 

De nieuwe bouwtechnieken  (bijvoorbeeld ombouw van containers in woonunits) bieden mogelijkheden. Nergens is wettelijk voorzien of voorgeschreven dat particuliere woningen in woongebied (volgens gewestplan) enkel met bakstenen of cellenbetonblokken (of iets dergelijks…) moeten gebouwd worden. Ecologisch bouwen (anders dan de klassieke woningbouw in baksteen) wordt uiteraard wettelijk niet beperkt. Houtskelet, strobalen en kleilagen metaalbouw en alle andere mogelijke duurzame “alternatieve” bouwstijlen zijn dus geen probleem.

De ruimtelijke inpassing en ruimtelijke beoordeling zullen niet altijd evident zijn om binnen een omgeving die gekenmerkt wordt door bakstenen huizen een dergelijke alternatieve woning te voorzien.  Dit zal aldus in concreto door de dienst stedenbouw beoordeeld worden. Indien U niet akkoord bent met de weigering tot bouwvergunning kan u beroep aantekenen bij de diensten van de provincie die finaal de bouwvergunning al dan niet zal verlenen."

Producten

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Kadaster

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt