Blijft uitweg via weide behouden na verkoop eigendom?

Vraag

Sinds ongeveer 32 jaar maak ik gebruik van de oprit van een weide, gezien ik geen andere mogelijkheid heb om op de openbare weg te geraken. Kan de landbouwer met wie ik de overeenkomst gemaakt heb deze afspraken bij verkoop van mijn eigendom teniet doen?

Antwoord

"Indien uw perceel ingesloten is dan heeft u een mogelijkheid om een recht van overgang over andermans erf te vorderen", stelt advocaat Mark Huygen.

"Dit zijn de zogenaamde niet-voortdurende erfdienstbaarheden. Dit is het recht om via een pad of een weg over een dienstbaar perceel of erf te gaan. Doorgans wordt een recht van overgang contractueel geregeld.

De uitoefening van dit recht vereist steeds een actueel optreden van de eigenaar van het zogenaamde  heersende erf. Dit kan aangetoond worden door de aanwezigheid van een poort, een toegangsweg of pad. De overeenkomst tussen de eigenaar van het heersend en het lijdend perceel toont dit zondermeer aan. Doorgaans zijn dit mondelinge overeenkomsten zodat het bewijs hiervan niet evident is. 

We kennen in de vraagstelling het statuut van de oprit niet. Kennelijk is dit geen weg of pad. Omdat dit een niet-voortdurende erfdienstbaarheid is kan het recht van overgang niet bekomen worden door verkrijgende verjaring.

Niettemin kan volgens de rechtspraak de uitoefening ervan door verjaring worden verkregen door de ligging en de wijze van uitoefening. Gezien de vraagsteller dit reeds meer dan 30 jaar uitoefent is kan dit recht door verjaring opgeëist worden. 

Indien aldus na verkoop van het lijdend erf de nieuw eigenaar de overgang zou beletten,  kan u het recht van uitoefening opeisen door de verjaring in te roepen. De erfdienstbaarheid van overgang moet onderscheiden worden van de erfdienstbaarheid van uitweg. Dit is het geval indien het erf of perceel ingesloten is. Tevens moet dit onderscheiden worden van de buurtweg die gemeentelijke geregeld is.

De erfdienstbaarheid van uitweg is een wettelijke erfdienstbaarheid. Hier zijn vier voorwaarden aan verbonden ; het perceel moet ingesloten zijn, er is onmogelijkheid zelf een uitweg in te richten, de uitweg is nodige voor normaal gebruik en het mag geen vrijwillige feitelijke insluiting zijn door eigen inrichting. Indien deze elementen samen aanwezig zijn kan u een recht van uitweg vorderen via de Vrederechter."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure