Pachten en voorkooprecht

Vraag

Sinds het overlijden van onze ouders verhuren wij (geen landbouwers) weiland met kosteloze bruikleen van bepaalde duur. Vervangt dit contract het eerdere pachtcontract indien het volgende vermeld is: "Gezien dit een kosteloze bruikleen betreft, verklaren beide partijen dat de wet inzake de landpacht hier niet van toepassing is en niet van toepassing zal worden in de toekomst. De bruiklener bevestigt dat het in het verleden ook niet van toepassing was."

Kan de pachter/landbouwer stellen dat hij nog steeds pachter is en voorkooprecht heeft? Indien niet, kan hij aangeven dat hij de weiden sinds jaren aangeeft aan de mestbank en verzamelaanvraag om zich als pachter op te stellen?

Antwoord

"De pachtwet is van dwingend recht en complex", stelt advocaat Mark Huygen. "Dit betekent dat partijen, of eender wie, kan afwijken van deze dwingende bepalingen. Met andere woorden, de documenten en/of overeenkomsten die zouden afwijken van de pachtwet, kunnen betwist worden. Zonder kennis van de stukken is het niet helaas  aangewezen om een algemeen advies te verlenen.

Ten algemene titel, er is kennelijk geen pachtprijs die betaald wordt. Dit is toch essentieel om te kunnen spreken van een pachtovereenkomst. Het is alleszins vreemd dat er een verzamelaangifte wordt ingediend. Dit betreft een fiscale aangelegenheid en kan op zich niet het bestaan van een pachtovereenkomst bewijzen. Hieruit blijkt wel dat uw huurder of gebruiker van uw perceel een landbouwactiviteit uitoefent.

Wat belet u om de vraag rechtstreeks voor te leggen aan de huurder of gebruiker? Het is ten zeerste aan te raden dit te doen. U zou in geval van akkoord en sluitend document kunnen opstellen."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten