Aannemer komt afspraak prijs in regie niet na: kunnen we nog iets doen?

Vraag

Een tweetal weken geleden hebben wij besloten om de aanleg van ons terras toe te vertrouwen aan een aannemer. Wij hebben dit ook besloten in regie te doen, met de bedoeling dat wij wat zouden helpen, op voorwaarde dat hij een richtprijs kon geven op voorhand. Hij heeft ons een "maximumprijs" gegeven voor de plaatsing (inclusief lijm, voegsel, ...) van 1.950 euro voor een oppervlakte van 36 m². Voor de duur van de werken gaf hij aan een viertal dagen nodig te hebben.

Uiteindelijk zijn de werken uitgevoerd in 2,5 dagen met de hulp van mijn vader en mezelf, dus namen wij aan de die maximumprijs die hij ons meegedeeld heeft een stuk lager zou liggen. Wij hebben nu de factuur ontvangen en moeten vaststellen dat die maximum prijs min of meer doorgerekend werd:

  • 21,5 werkenuren aan 34 euro: 731 euro
  • 37 zakken lijm van 25 kg aan 30 euro : 1.110 euro
  • 1 zak voegsel 25 kg aan 20 euro: 20 euro
  • 8 tubes silicone: 79,84 euro

Wat mij opviel, was dat de lijm een grote kost was en heb uiteindelijk gebeld naar de fabrikant. Zij schrijven 6 à 7 kg/m² lijm voor, maximum 10 kg/m² in gevallen waar de stabilisé niet perfect effen zou liggen. Onze aannemer heeft er dus ruwweg 25 kg/m² gebruikt. De stabilisé zelf heeft de aannemer ook een jaar geleden voorzien tijdens de aanleg van onze tuin.

Bijna halverwege de werken hebben wij opgemerkt dat er te veel lijm gebruikt werd omdat wij zagen dat de tegels boven een bepaalde boordsteen zouden uitkomen, moesten wij zo verder doen. De aannemer heeft dit aanvaard en heeft het de resterende tegels wat laten zakken om zo goed uit te komen (dit was toch niet zichbaar met het blote oog). Nooit hadden wij gedacht dat de tegellijm die reeds gebruikt werd zo duur zou uitvallen. Wij hielden altijd de "maximumprijs" in gedachten.

Wij hebben hem hierover aangesproken, maar hij beweert nu dat die maximumprijs reeds aangepast was aan het feit dat mijn vader en ik zelf zouden helpen (wat zeker niet zou kunnen want op dat moment was er zelfs nog geen sprake van onze hulp. Hier hebben wij echter geen bewijzen van, bijna alle communicatie verliep over telefoon) Dit zou trouwens ook nog niet verklaren waarom de prijs nog niet gezakt is aangezien we er slechts 2,5 dagen aan zaten in plaats van de vooropgestelde vier dagen.

Wij hebben het gevoel dat de aannemer zich misrekend heeft en dat wij daar nu de prijs voor zullen betalen. De meerprijs zit volgens mij in de lijm en niet in de werkuren. De maximumprijs die hij voorstelt, hebben wij wel per sms ontvangen. Dit kan dienen als bewijs, maar verder hebben wij niks om onze argumenten te staven buiten het advies van de lijmfabrikant. Kunnen wij alsnog enige druk uitoefenen om zijn factuur aan te passen?

Antwoord

"Deze vraag toont eens te meer het belang aan om goede afspraken te maken en deze bindend te maken via een geschreven overeenkomst", stelt advocaat Mark Huygen. "In dit geval is dit niet gebeurd en het is niet duidelijk wat er precies is overeengekomen, kennelijk enkel een maximumbedrag.

U kan best aandringen bij de aannemer op herziening. Allicht zal hij hierop niet willen ingaan. Mogelijkheid is om een bedrag in te houden en dit schriftelijk te bevestigen onder vermelding van de opmerkingen in uw vraag."

Producten

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

In de bres voor de aannemer

Vlaamse Confederatie Bouw

In de bres voor de aannemer

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!