Mede-eigenaar servitudeweg brengt schade aan: wat kunnen we doen?

Vraag

We zijn met tien gezinnen eigenaar van een servitudeweg. We hebben deze weg een aantal jaren geleden opgewaardeerd met steentjes. Sinds twee à drie jaar is een van de buurmannen de servitudeweg beginnen te gebruiken met een zware vrachtwagen. Met als resultaat dat de weg helemaal stuk is en vol slijk ligt.

We hebben al enkele keren gevraagd zijn vrachtwagen ergens te parkeren waar niemand het stoort. Wat moeten we doen? Terug aanleggen gaat niet, want hij blijft erover rijden, iedere dag opnieuw.

Antwoord

We laten advocaat Mark Huygen aan het woord:

"Een servitude is een doorgangsweg tussen twee of meerdere eigendommen. Het is niet duidelijk wie de eigenaar is van deze weg. Hoe dan ook, de eigenaar is steeds verplicht om de servitudeweg vrij te houden, doorgang te verlenen aan de eigenaars/gebruikers van de aanpalende eigendommen.

Het recht op doorgang betekent dat de gebruiker de doorgang niet mag verminderen en/of verhinderen. Een servitudeweg dient onderhouden te worden. De gebruiker van de servitudeweg heeft het recht om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de weg te onderhouden en te gebruiken. Uiteraard moet de gebruiker dit ook betalen.

Als ook de eigenaar van de weg de weg gebruikt, dan spreekt het voor zich dat ook deze bijdraagt aan het onderhoud. U kan aldus uw buur aanspreken over het gebruik en het onderhoud van de weg. Indien u kan aantonen dat de schade door zijn toedoen is veroorzaakt, kan u deze aanspreken en de schade (onderhoudskosten) terugvorderen. Stel aldus uw buur in gebreke voor deze schade.

Reageert hij dan nog steeds niet, dan kan u uw schade verhalen langs gerechtelijke weg. Roep voorafgaandelijk uw buur op in verzoening bij de Vrederechter van uw woonplaats."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken