Problemen rond geluidsisolatie geraken niet opgelost: wie aanspreken?

Vraag

Sinds de opbouw van de tweede woning naast onze woning (zouden niet mogen raken volgens de bouwfirma, aparte funderingen én geen gemeenschappelijke muur) hebben we behoorlijk veel last van (contact)geluiden (mixer in de keuken, voetstappen op de trap, stemmen in inkom, ...). Het bijplaatsen door de buren van een ingemaakte kast tegen hun kant zorgt voor nog meer hinder, nu ook van ons naar de buren toe wat eerder niet het geval was.

Vele jaren en onderzoeken later is de bouwfirma nog steeds aan het testen (vijf jaar ondertussen), maar ze komen niet achter de oorzaak. Ondertussen zijn we aan de vierde persoon die zich met deze case bezig houdt.

Camera's, akoestische testen, niets blijkt de oorzaak te kunnen achterhalen. Wij vermoeden dat ze stilaan de wet-Breyne aan het afwachten zijn (2018). Kunnen we zelf nog ingrijpen? Wij zijn ten einde raad en hopen op een constructief antwoord. 

Antwoord

We vroegen raad bij advocaat Mark Huygen. Indien u de oorzaak niet kan achterhalen, kan u maar moeilijk een verantwoordelijke derde aanspreken. Het is ons niet duidelijk waarom u refereert naar de wet-Breyne.

Anderzijds is er mogelijkheid om u te baseren op art. 544 BW dat in de rechtspraak toegepast wordt bij burenhinder.: 

"Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen."

Op voet van dit artikel stelt onze rechtspraak dat buren schade kunnen ondervinden door een hinderverwekkende activiteit of uitoefening van het eigendomsrecht.  Voordeel is dat u geen fout in hoofde van uw buur dient te bewijzen. De leer van de burenhinder gaat dan ook uit van de zogenaamde objectieve aansprakelijkheid.

Deze rechtspraak is bevestigd door het Hof van Cassatie dat aldus de zogenaamde evenwichtleer invoerde ten aanzien van nabuurschap. De vordering tot schadevergoeding is niet gestoeld  op een fout, maar op de verplichting om het verbroken evenwicht in de eigendomsrechten van buren te herstellen.

Buren genieten aldus  in gelijke mate van hun eigendomsrecht en mogen bij het uitoefenen daarvan geen onredelijke last opleggen aan elkaar. De verstoring van dit evenwicht zal in concreto beoordeeld kunnen en moeten worden door (veelal) de Vrederechter. Deze kan ter plaatse komen om de overlast te beoordelen.

Gaandeweg zijn in rechtsleer en rechtspraak vier voorwaarden opgelegd:

1° er moet nabuurschap bestaand tussen twee eigendommen
2° er is overlast of hinder door een daad of een nalatigheid
3° er is sprake van  oorzakelijk verband tussen nabuurschap en overlast of hinder
4° de overlast of de hinder dient voldoende ernstig te zijn het geen betekent dat de grens van de normale ongemakken uit nabuurschap dient te zijn overschreden.De toepassing van deze voorwaarde is een loutere feitenkwestie die soeverein door de rechter wordt beoordeeld. Vandaar dat dit van geval tot geval kan verschillen. De ernst van de overlast zal aldus maatstaf zijn die ter beoordeling ligt en die mogelijk aanleiding kan geven tot vergoeding van de schade wegens overlast dan wel oplossing ter voorkoming van de overlast."

Producten

Isolatie in de agrarische sector

Pluimers Isolatie

Isolatie in de agrarische sector

Optimaal isoleren en ventileren? Met het gratis magazine isolatie en ventilatie

Verstandig Bouwen

Optimaal isoleren en ventileren? Met het gratis magazine isolatie en ventilatie

Reflecterend onderdak, isolatie en dampscherm in één

Aluthermo SA

Reflecterend onderdak, isolatie en dampscherm in één

Akoestische isolatie van binnenmuren: verminder geluidshinder

Recticel Insulation

Akoestische isolatie van binnenmuren: verminder geluidshinder

Isolerende Belgische blauwe steen gevels

Carrières Du Hainaut

Isolerende Belgische blauwe steen gevels

Handvormgevelstenen: onze duurzame klei, uw persoonlijke stijl

Nelissen Steenfabrieken NV

Handvormgevelstenen: onze duurzame klei, uw persoonlijke stijl