Annuleren verkoopsovereenkomst appartement

Vraag

Op 4 maart 2017 ondertekende ik een verkoopsovereenkomst voor de aankoop van een nog te bouwen appartement. Een gedeelte van het appartementencomlex was reeds klaar, ons appartement zou er komen in een volgende fase in het voorjaar van 2018.

Tot op heden is er niets gebeurd, we zijn niet uitgenodigd door de notaris. Die is aangesteld door de ontwikkelaar. Geen registratie dus, als ik dat juist interpreteer. In juni kregen we zonder uitleg opeens ons voorschot van circa 7.000 euro terug. Telefonische uitleg was dat er een 'vergissing' bij de bank was gebeurd. We stortten het bedrag terug nadat ze ons verzekerd hadden dat er geen probleem was.

Tot mijn verbazing kon ik onlangs niet eens contact opnemen met de bouwfirma (het nummer bestaat niet meer). Vandaag vernam ik (na enkele eerdere telefoontjes zonder gevolg) van de commerciële dienst dat er wel degelijk en al lang problemen zijn en dat men naar een oplossing voor ons moet zoeken. De twee aanwezige dames weten zogenaamd zelf niet wat dan eigenlijk de problemen zijn. De manager is 'op reis' tot volgende week. Dan wordt ons 'geval' besproken.

Daarop heb ik het besluit genomen van de aankoop af te zien en mijn geld terug te vragen, de gemakkelijkste oplossing voor beide partijen lijkt me. Prompt kreeg ik vanavond van de manager 'op reis' een contract te ondertekenen om af te zien van de koop met de belofte het geld terug te storten.

Prima. Maar bij het laatste artikel stel ik mij toch de vraag: ga ik een boete moeten betalen omdat ik heb gevraagd het contract te verbreken? Ik zou er bovendien graag aan toevoegen dat ik het contract wil ongedaan maken wegens nalatigheid. Ik was immers erg blij met de aankoop. Kan ik geen schadevergoeding aanvragen omdat zij hun contract blijkbaar niet kunnen uitvoeren? Zijn er met andere woorden addertjes onder het gras? 

Antwoord

"Het is niet evident om zonder kennis van de contracten en documenten een sluitend advies te verlenen", stelt advocaat Mark Huygen.

"Kennelijk verkeert uw medecontractant in moeilijkheden. Minstens blijkt dat uw fase van het project niet wordt ontwikkeld. Indien u meteen uw voorschot terug kan ontvangen, laat u deze kans best niet passeren. Het is evenwel wettelijk perfect mogelijk om een schadevergoeding te vorderen wegens contractbreuk."

"Leg uw dossier in dat geval best voor aan een advocaat die u hierin kan adviseren na studie van uw dossier. Tevens kan alsdan nagegaan worden of uw medecontractant nog solvabel is."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces