Aannemer voert werken laattijdig uit: we dreigen renovatiepremie te verliezen

Vraag

Wij zijn sedert juni 2016 aan het verbouwen. Hiervoor hebben we een loodgieter ingeschakeld. Rond begin 2017 heeft deze de nodige werken uitgevoerd (leidingen gelegd op betonplaats en dergelijke).

In augustus 2017 werden de vloerisolatie en chape geplaatst, waardoor hij in principe zijn werkzaamheden kon verderzetten (ketel aansluiten, leidingen regenwater en grondwater, gasleiding aansluiten, chauffages hangen,...). Wij hebben reeds de indruk gehad dat hij ons links liet liggen en bepaalde werken niet uitvoerde (wegens tijdsgebrek) waardoor wij nadien nog veel werk dienden te verzetten. Zo heeft hij geen gasleiding op de betonplaat gelegd, doch heeft hij ons opgedragen de gasleiding buiten in te graven. Wij hebben dit dan ook gedaan, doch ligt onze oprit nu al sedert augustus 2017 open.

Wij vragen al drie maanden om de werken verder aan te vatten, doch steeds zonder of nauwelijks met gevolg. In die tijdspanne zijn er enkel een aantal leidingen getrokken wat betreft het regenwater, grondwater en de gasleiding doch geen enkele aansluiting. De ketel werd ook nog steeds niet geïnstalleerd noch de chauffages. Door deze laattijdigheid kunnen wij niet tijdig onze renovatiepremie aanvragen waardoor wij de voordelige uitbetaling (30% in plaats van 20%) zullen verliezen. Wij kunnen ons namelijk nog niet domiciliëren zolang er geen verwarming of enige watervoorziening is. 

Kunnen/mogen wij deze 10% die we verliezen recupereren door dit af te trekken van zijn eindfactuur?

Antwoord

"U dient best uw aannemer aangetekend in gebreke stellen de werken uit te voeren", zegt advocaat Mark Huygen. "Kijk tevens uw overeenkomst na. Allicht is er geen geschreven contract. Elke overeenkomst dient ter goeder trouw te worden uitgevoerd. U kan het contract verbreken. Daartoe neemt u best contact op met een advocaat teneinde dit op de juiste wijze te laten doen aan de hand uw contract."