Aannemer overlijdt: wat met gemaakte fouten?

Vraag

Wij zijn particuliere bouwheer. We hebben een architect en een aannemer onder de arm genomen om een woning te bouwen. De aannemer maakt verschillende fouten (dorpels op verschillende hoogtes, overspanning van +/- 10m metselwerk buigt door).

De raamproducent merkt de fout niet op en plaatst de ramen en deuren ondanks de verschillende hoogtes. De fouten komen pas aan het licht wanneer de chapper vaststelt dat de hoogtes verschillend zijn. De bouwheer brengt architect en aannemer op de hoogte van zodra zij over deze fout worden geïnformeerd en geeft beide partijen via mail de opdracht om de fout recht te trekken (opdracht binnen bestaande overeenkomsten met architect en aannemer).

De bouwheer geeft ineens ook de contactinformatie van de raamproducent voor het geval men op hen beroep wil doen (die beslissing is aan architect en/of aannemer). De bouwheer spreekt op geen enkel ogenblik de raamproducent over deze werken aan. De werken worden uitgevoerd, er zijn geen discussies.

Helaas overlijdt negen maanden na de werken de aannemer. En nog eens drie maand later, dus een jaar na uitvoering van de werken, ontvangt de bouwheer van de raamproducent een factuur voor de uitgevoerde meerwerken. Voor deze meerwerken is niet de bouwheer de opdrachtgever, maar de overleden aannemer.

We hebben als bouwheer geen idee of er prijsafspraken waren gemaakt met de aannemer. De raamproducent heeft dus geen officiële bestelling van de aannemer voor deze werken. Kan de raamproducent ons, de bouwheer, als opdrachtgever aanwijzen op basis van deze mail van de bouwheer aan aannemer en architect (dus niet aan de raamproducent, ook niet in cc)? Kan dit gelden als begin van bewijs door geschrift dat wij opdrachtgever zouden zijn?

Antwoord

"De omvang van de aannemingsovereenkomst is niet duidelijk. Mogelijk had u een aparte overeenkomst voor de ramen, zonder tussenkomst van de aannemer", stelt advocaat Mark Huygen. "U kan de meerwerken alleszins betwisten daar deze opdracht een gevolg is van de fout van de aannemer en/of de architect. De vraag is tevens in welke mate de plaatser van de ramen als vakman de fouten niet had moeten opmerken. Dit kan niet beoordeeld worden aan de hand van de vraagstelling."

"Informeer alleszins de architect en stel hem zo nodig in gebreke voor deze kosten. Kijk na in welke mate u de rechtsopvolger(s) van de aannemer nog kan aanspreken na diens overlijden. Indien hij werkte onder de vorm van een vennootschap kan u de vereffenaar van deze vennootschap of de rechtsopvolger eveneens in gebreke stellen. Indien hij als natuurlijke persoon werkte ( dus geen vennootschapsvorm ) kan u zich richten tot de erfgenamen."

Producten

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Vlaamse Confederatie Bouw

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!