Servitudeweg verhindert bouwvergunning: kunnen we nog iets doen?

Vraag

Mijn dochter heeft een grond die toegang krijgt via een servitudeweg. De gemeente heeft aangegeven dat dit stuk niet in aanmerking komt voor bouwgrond daar het niet aan een openbare weg grenst. Kan u ons de wettelijke status van zo een servitudeweg geven? Deze ligt op een stuk grond waarvan mijn dochter ook eigenaar is.

Antwoord

"Uit de vraag blijkt dat een bouwaanvraag werd gedaan voor het achterliggend perceel", begint advocaat Mark Huygen. "Dit werd geweigerd om reden dat dit achterliggend gedeelte niet paalt aan de openbare weg."

"Kennelijk gaat de vraagsteller er iets te makkelijk ervan uit dat het ‘statuut’ van de servitudeweg sleutel van oplossing/probleem is. Dit is ogenschijnlijk niet het geval. U zal immers vooreerst moeten navraag doen of het achterliggend perceel in een bouwzone ligt. Indien dit niet het geval is, kan u er uiteraard niet op bouwen. Het louter feit eigenaar te zijn van het voorliggend perceel volstaat niet."

"Indien het achterliggend perceel wel in een bouwzone zou liggen, dient dit  perceel eerst bouwrijp gemaakt te worden. Er moeten nutsvoorzieningen aangelegd worden. Dit is niet evident gezien het voorliggend perceel. Er is niets geweten over afstanden ten opzichte van de weg. Mogelijk zal u een verkavelingsaanvraag moeten doen om de percelen bouwrijp te maken."

"Het statuut van de weg maakt ‘an sich’ weinig uit. Een servitudeweg is een doorgangsweg tussen twee eigendommen en verandert het stauut van het heersend en het lijdend erf niet."

Producten

Bezoek inspirerende concept- en kijkwoningen !

Sibomat NV

Bezoek inspirerende concept- en kijkwoningen !

Modern zoals het woord het al zegt, compact en verrassend ruim.

Splendid woningbouw

Modern zoals het woord het al zegt, compact en verrassend ruim.

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Open Wervendag

Build Your Home

Open Wervendag

Met beton als ruwbouwmateriaal staat je huis meer dan stevig in zijn schoenen!

infobeton.be

Met beton als ruwbouwmateriaal staat je huis meer dan stevig in zijn schoenen!

Overbrug een opening in één keer met de grote U-lateien

Ytong

Overbrug een opening in één keer met de grote U-lateien