Servitudeweg verhindert bouwvergunning: kunnen we nog iets doen?

Vraag

Mijn dochter heeft een grond die toegang krijgt via een servitudeweg. De gemeente heeft aangegeven dat dit stuk niet in aanmerking komt voor bouwgrond daar het niet aan een openbare weg grenst. Kan u ons de wettelijke status van zo een servitudeweg geven? Deze ligt op een stuk grond waarvan mijn dochter ook eigenaar is.

Antwoord

"Uit de vraag blijkt dat een bouwaanvraag werd gedaan voor het achterliggend perceel", begint advocaat Mark Huygen. "Dit werd geweigerd om reden dat dit achterliggend gedeelte niet paalt aan de openbare weg."

"Kennelijk gaat de vraagsteller er iets te makkelijk ervan uit dat het ‘statuut’ van de servitudeweg sleutel van oplossing/probleem is. Dit is ogenschijnlijk niet het geval. U zal immers vooreerst moeten navraag doen of het achterliggend perceel in een bouwzone ligt. Indien dit niet het geval is, kan u er uiteraard niet op bouwen. Het louter feit eigenaar te zijn van het voorliggend perceel volstaat niet."

"Indien het achterliggend perceel wel in een bouwzone zou liggen, dient dit  perceel eerst bouwrijp gemaakt te worden. Er moeten nutsvoorzieningen aangelegd worden. Dit is niet evident gezien het voorliggend perceel. Er is niets geweten over afstanden ten opzichte van de weg. Mogelijk zal u een verkavelingsaanvraag moeten doen om de percelen bouwrijp te maken."

"Het statuut van de weg maakt ‘an sich’ weinig uit. Een servitudeweg is een doorgangsweg tussen twee eigendommen en verandert het stauut van het heersend en het lijdend erf niet."

Producten

Een bungalow? Ook iets voor jou!

Splendid woningbouw

Een bungalow? Ook iets voor jou!

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

Bouwmaterialen

Gamma Belgie

Bouwmaterialen

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Bouw zelf je BEN-woning

Evolution Products

Bouw zelf je BEN-woning

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

Dialoog vzw

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen