Kan je voorkooprecht geven over goed dat maar voor helft in eigendom is?

Vraag

Onlangs overleed de vader van mijn vrouw. De helft van zijn gezinswoning was door vererving, na het overlijden van de moeder, reeds in het bezit van mijn vrouw en haar zus. Beide zussen erven nu uit vaders nalatenschap een gelijk deel. Kort voor zijn overlijden heeft de vader een voorkooprecht toegekend aan één dochter. Is het mogelijk een voorkooprecht toe te kennen over een goed dat slechts voor de helft in eigendom is van de voorkooprechtgever?

Antwoord

We legden de vraag voor aan advocaat Mark Huygen: "Hoe kon vader een voorkooprecht toekennen aan één van zijn zussen en op welke wijze is dit juist geformuleerd? Wat was de bedoeling? Indien dit recht geformuleerd en genoteerd werd bij een notaris, kan u daar om toelichting vragen. Alleszins kan vader bij leven niet meer rechten verlenen dan deze die hij bezit. Vader kon derhalve niet beschikken over moedersdeel. Vraag is aldus of dit voorkooprecht een voorwerp heeft nu dit hoogstens kan slaan op vaders deel."

Producten

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Open Wervendag

Build Your Home

Open Wervendag