Zorgen over stabiliteit gebouw bij afbraak aangrenzend pand

Vraag

Mijn buur gaat zijn halfopen bebouwing afbreken om er nadien een nieuwe tegen te bouwen, doch iets meer naar achteren toe. Daar zowel dit huis als mijn huis zeer oud zijn (ergens jaren 1910) en daar ik bij verbouwingswerken aan mijn woning gemerkt heb dat de muren maar een 50 tot 70 cm onder de grond steken (staan op zavel ofzo, geen fundering) ben ik een beetje bang dat deze muur zou kunnen instorten als hij de (tijdelijke) steun kwijt is van de aanpalende woning. 

Mijn concrete vragen : 

  • Is mijn buur verplicht een stabiliteitstudie te laten uitvoeren? (hij heeft op dit ogenblik een bouwaanvraag lopen met openbaar onderzoek)
  • Kan ik hem verplichten om tijdelijk de stabiliteit te garanderen door schoringswerken te laten uitvoeren ?
  • Mag ik er van uitgaan dat zijn architect (wettelijk?) verplicht een stabiliteitstudie heeft laten uitvoeren?

Antwoord

We lieten advocaat Mark Huygen los op jouw vraag:

"Er is geen wettelijke bepaling die voorziet dat de architect of bouwheer verplicht is een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren. Dit behoort zondermeer tot de zorgvuldigheidsplicht van elkeen die betrokken is in het bouwproces." 

"Een verstandig en voorzichtig vooruitziende bouwheer en/of architect zal in een situatie als deze steeds beroep doen op een ingenieur stabiliteit om alzo de werkzaamheden en de risico’s kan berekenen. Het is algemeen bekend dat oudere woningen, zeker in stedelijk gebied, aan mekaar geschraagd zijn en dat de afbraak van ene woning problemen kan opleveren ten opzichte van de andere woningen."

"Doorgaans wordt voor aanvang een uitgebreide plaatsbeschrijving opgemaakt. Na uitvoering van de werken kan dan de huidige toestand vergeleken worden. U kan uw buur aanspreken en zelfs in gebrekestellen om een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken op tegenspraak te laten opmerken. U kan dan tevens uw bezorgdheid uiten over de stabiliteit."

"Zonder een stabiliteitsstudie zal er maar moeilijk een aannnemer bereid gevonden worden om dergelijke werken uit te voeren. In die zin is uw vrees enigszins voorbarig. Goed overleg met uw buur kan deze vrees wegnemen."

Producten

Open Wervendag

Build Your Home

Open Wervendag

Cottage - warm, huiselijk en gezellig.

Splendid woningbouw

Cottage - warm, huiselijk en gezellig.

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Euromac2 ruwbouw

Evolution Products

Euromac2 ruwbouw

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.