Constructiefout op appartement zet ons even op straat: wat kunnen we doen?

Vraag

Op 1 mei 2017 hebben we een nieuwbouwappartement aangekocht. De voorlopige oplevering ging in op 01 mei 2017. Nu moeten er wegens een grote constructiefout van de aannemer alle ramen terug uit wegens niet goed geplaatst (koudebruggen). Er is ook een grote barst in het plafond waardoor ze een vals plafond gaan plaatsen. Daardoor moet ons appartement helemaal leeggemaakt worden en kunnen wij er tijdens de werken niet in wonen.

Onze vraag is nu of we schadevergoeding kunnen vragen en hoeveel dat bedraagt, want dit is natuurlijk zeer ingrijpend, emotioneel en onpraktisch, want we hebben geen dak meer boven ons hoofd. De werken zouden ongeveer een maand duren. Ze hebben ons wel beloofd dat alles in orde komt, maar wie moet er nu toezicht houden op de werken? Is dat de architect of de projectmanager?

Antwoord

Advocaat Peter Henriksen van Elegis: "Indien de constructie ertoe leidt dat u het genot van uw appartement wordt ontzegd, spreekt het voor zich dat uw contractpartij u schadeloos dient te stellen. Deze schadevergoeding kan worden opgesteld op basis van de reëel geleden schade (waarbij elk der partijen uiteraard wel een schadebeperkingsplicht heeft), dan wel kan aansluiting worden gezocht bij de huurwaarde van het appartement."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Grond-woning combinaties

Verelst Woningbouw en Renovatie

Grond-woning combinaties

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Vlaamse Confederatie Bouw

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Stijlvolle pastoriewoningen

Hustings Bouwgroep

Stijlvolle pastoriewoningen