Hoe kunnen we syndicus een halt toeroepen?

Vraag

We stellen vast dat de syndicus de rekeningen van elektriciteit niet betaalde. Hij beantwoordt geen mails en geen telefoons. Wat kunnen we doen? Mag een eigenaar nu zelf de achterstallige rekening betalen en dan later terug vragen? De elektriciteit wordt binnen twee weken afgesloten bij niet betaling.

Antwoord

We vroegen om raad bij Dominique Krickovic, voorzitster van de Unie Vlaamse Syndici:

"Uit uw bericht blijkt dat de VME in een acute situatie verkeert…

Als u effectief de syndicus niet kan bereiken ondanks herhaaldelijke pogingen, dient u zo spoedig mogelijk een informele vergadering te houden met de andere mede-eigenaars. Om te voorkomen dat de elektriciteitsmaatschappij de elektriciteit afsluit zou het inderdaad best zijn dat, indien financieel haalbaar, een mede-eigenaar de factuur dringend betaalt; op deze manier vermijdt u ook extra kosten. Alle andere mede-eigenaars kunnen een deel van deze factuur aan deze mede-eigenaar betalen zodat hij deze kost niet alleen moet dragen.

Voor wat betreft uw syndicus dient u hem dringend een aangetekende brief te sturen met vermelding van de problemen en met de vraag om binnen de acht dagen de voorzitter van de laatste AV te contacteren (misschien is hij zwaar ziek).

U kan ook kiezen voor een hardere aanpak en, zoals wettelijk voorzien in artikel 577-6, de syndicus verzoeken binnen de 30 dagen een algemene vergadering bijeen te roepen. Gezien de omstandigheden (niet betalen van de leveranciers) zouden de mede-eigenaars kunnen opteren om een nieuwe syndicus aan te stellen. Daarvoor moet u in dezelfde brief twee agendapunten vragen: “ontslag van de huidige syndicus” en “aanstelling van een nieuwe syndicus”.

Art 577-6 §2:

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

Opgelet: het zou verstandig zijn om dringend te controleren of de premie van de brandverzekering tijdig betaald werd."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken