Woonlening niet aftrekbaar als je weduwe bent ?

Vraag

Ik trek een overlevingspensioen en verdiende een paar jaar geleden een paar 100 euro bij. Ik kon steeds mijn pensioensparen en mijn woonlening van de belastingen aftrekken. Toen ik stopte met werken (dus had nog enkel mijn overlevingspensioen), kon ik mijn lening niet meer inbrengen, omdat een overlevingspensioen een zogenaamde gift is... Klopt dit?

Antwoord

We vroegen het voor je na bij Barbara Dewulf van BNP Paribas Fortis:

"Overlevingspensioenen zijn net als alle andere vervangingsinkomsten (werkloosheidsvergoedingen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, wettelijk rustpensioen, ….) belastbare inkomsten. Of er daadwerkelijk belasting moet betaald worden, hangt af van de hoogte en de aard van de belastbare inkomsten.

Iedereen heeft recht op een zogenaamde belastingvrije som, dit is een eerste schijf van het inkomen waarop geen belasting verschuldigd is. Bestaat het inkomen uitsluitend uit vervangingsinkomsten, zoals onder meer een overlevingspensioen, dan bestaan er specifieke belastingvrije maxima waaronder geen belasting betaald moet worden.

De fiscale voordelen voor onder meer pensioensparen en hypothecaire leningen (woonbonus, belastingvoordeel voor de kapitaalaflossingen onder het bouwsparen of het langetermijnsparen) worden toegekend onder de vorm van een belastingvermindering. Een belastingvermindering - de naam zegt het zelf - zorgt er voor dat er minder belastingen dienen betaald te worden. Deze belastingvoordelen kunnen dus hoogstens de belasting op nul brengen.

Dient u geen belastingen te betalen omdat uw inkomsten onder de belastingvrije maxima blijven, dan krijgt u niets extra terug. Hoewel uw pensioenspaarcontract en uw hypothecaire lening recht geven op een belastingvermindering, hebt u dus de facto geen baat bij deze belastingvoordelen vermits u sowieso geen belastingen betaalt.

Enkel voor hypothecaire leningen die in aanmerking komen voor de wooncheque (fiscaal voordeel toegekend door het Waals Gewest) geldt een andere regel. Het Waals Gewest heeft specifiek voor het voordeel van de wooncheque voorzien in een eventuele omzetting van de belastingvermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit impliceert dat het voordeel van de wooncheque ook uitbetaald wordt, zelfs al zijn er geen belastingen verschuldigd."

Producten

Budgetraming: Hoeveel kosten de technieken voor jouw (ver)bouwproject.

Easykit

Budgetraming: Hoeveel kosten de technieken voor jouw (ver)bouwproject.

De beste woonlening vinden wordt kinderspel met spaargids.be

Spaargids.be

De beste woonlening vinden wordt kinderspel met spaargids.be