Riolering buren komt samen onder mijn woning: moeten zij mee opdraaien voor kosten?

Vraag

Ik heb een rijhuis en heb problemen met de riolering, die volledig moet vernieuwd worden. De riolering van de buren is aangesloten op mijn riolering en komt samen in de keuken. Kan ik de buren verplichten om mee op te draaien voor de kosten en/of ook vragen of ze zelf een riolering voorzien?

Antwoord

We vroegen het voor je na bij advocaat Peter Henriksen van Elegis Advocaten:

"Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom het recht is om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. 

Indien de riolering van uw buren op uw riolering is aangesloten, bestaat hieromtrent allicht een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. 

Mogelijks biedt uw aankoopakte hieromtrent uitsluitsel. Deze erfdienstbaarheid kan conventioneel zijn ontstaan, dan wel ingevolge het feit dat uw woning en deze van uw buur vroeger aan dezelfde persoon toebehoorden. 

Indien de erfdienstbaarheid conventioneel is, is hierin mogelijks een kostenverdeling opgenomen. Zo niet, bepaalt het Burgerlijk Wetboek uitsluitend dat de kosten door de eigenaar van het heersende erf dienen te worden gedragen indien dit kosten zijn van werken die hij heeft uitgevoerd voor het gebruik en het behoud van de erfdienstbaarheid."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken