Privatieve zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak

Vraag

Het betreft een appartementenblok met plat dak als gemeenschappelijk deel van alle eigenaars. Een eigenaar wil er voor eigen gebruik zonnepanelen monteren. Het lijkt me dat het niet zomaar kan om privatieve constructies op te richten op gemeenschappelijke delen. Anderzijds willen we wel de vrager tegemoet komen.

Welke voorwaarden zou men hieromtrent kunnen formuleren om in de toekomst mogelijk discussie te vermijden en om goed nabuurschap te bewaren ?

Antwoord

We vroegen het voor je na bij Debbie Melissas van Clabots Advocaten: "Een dak is een gemeenschappelijk deel binnen de VME, hetgeen impliceert dat hierover gestemd zal moeten worden op de AV. Er is geen hapklare piste die gevolgd moet worden, er zijn immers verschillende mogelijkheden.

Een eerste mogelijkheid is om een exclusief genotsrecht op het dak toe te kennen aan de betrokken mede-eigenaar. Hiervoor is evenwel een meerderheid van 4/5e nodig (dit is immers een wijziging van de bestemming van een deel van het onroerend goed).

Een andere optie is dat de AV toestemming verleent om de nodige werken aan het dak uit te voeren voor de plaatsing maar dat er een wijziging zal moeten worden doorgevoerd in de verdeling van de kosten en lasten aan het dak. Het is dan een mogelijkheid dat de statuten gewijzigd worden in die zin dat de kosten aan het dak die te maken hebben met de zonnepanelen (plaatsing, onderhoud etc.) ten laste komen van de betrokken mede-eigenaar.

Voor de wijziging van de verdeling van kosten en lasten is er steeds een meerderheid van 4/5e nodig. Voor werken aan de gemeenschappelijke delen een meerderheid van 3/4e. De beslissing, en desgevallend de statuten, dienen tevens de bepaling te bevatten dat de opbrengst toekomt aan deze mede-eigenaar.

Men dient evenwel steeds rekening te houden met het feit dat het dak deel blijft uitmaken van de gemeenschappelijke delen en er in latere AV’s andere beslissingen genomen kunnen worden.

Hierbij dient ook nagedacht te worden over wie nu eigenaar is van de panelen. Maken ze deel uit van de gemene delen of wenst men dat dit eigendom wordt van de eigenaar die ze zal plaatsen mits toestemming? In het laatste geval zal er gekozen moeten worden voor een opstalrecht ten voordele van de betrokken mede-eigenaren. Daarnaast is het nuttig om na te vragen of er ook andere mede-eigenaren geïnteresseerd zijn om de zonnepanelen mee te installeren. Dit om latere discussies te vermijden.

Bovendien is het, van zodra de zonnepanelen effectief op het dak liggen, hiervan melding te maken aan de blokpolisverzekeraar."

Producten

Makkelijk overstappen naar gas

gas.be

Makkelijk overstappen naar gas

Energiezuinige Warmtepompen voor nieuwbouw en renovatie

ATLANTIC BELGIUM

Energiezuinige Warmtepompen voor nieuwbouw en renovatie

Inisol: De zon schijnt voor iedereen, investeer nu in een zonneboiler

De Dietrich

Inisol: De zon schijnt voor iedereen, investeer nu in een zonneboiler

Welk warmtepompsysteem past het best bij u?

Daikin Airconditioning Belgium

Welk warmtepompsysteem past het best bij u?

Logatherm WPL AR - een warmtepomp met focus op laag E-peil

Buderus

Logatherm WPL AR - een warmtepomp met focus op laag E-peil

Aardwarmtewisselaar: Zehnder ComfoFond-L Q

Zehnder Group Belgium

Aardwarmtewisselaar: Zehnder ComfoFond-L Q