Buurman blokkeert gevelrenovatie door aanbouw tuinhuis

Vraag

Onze buurman zette zopas 'moedwillig' een tuinhuis tegen de gevel van ons appartement. Net nu de werken vangen om de gevel van het appartementsgebouw te bekleden. Probleem is dat het onderste appartement nu niet volledig kan bekleed worden. Het tuinhuis staat er nu volledig tegen zelfs zonder afwatering. Hoe ver moet een tuinhuis van de gevel van een ander huis staan? Kunnen wij stappen ondernemen? Als een stuk niet bekleed wordt, zal daar al het water binnenkomen?

Antwoord

"Wij veronderstellen dat het tuinhuis niet vergunningsplichtig is", aldus advocaat Mark Huygen. "Controleer toch best op de dienst stedenbouw van uw gemeente. "Indien u kan aantonen dat uw buur op de hoogte was van de werkzaamheden kan u rechtsmisbruik proberen aan te tonen. Voor het uitvoeren van uw werken aan de gevel had u allicht de toelating bekomen van uw buur. Dit blijkt evenwel niet uit de vraagstelling.

Uit de vraag blijkt evenmin of er sprake is van gemeenmaking van uw muur. Allicht is dit niet het geval daar het tuinhuis tot tegen uw muur werd geplaatst en er geen gebruik wordt gemaakt van uw muur en/of er voordeel wordt geput uit de aanwezigheid van de muur. Indien er hierdoor wateroverlast ontstaat kan u uiteraard reageren.

Ter zake kan mogelijk verwezen worden naar de inhoud van art. 674 BW ( het aanbouwen tegen een muur /afstand en tussenwerken bij bepaalde bouwwerken ). De buur is verplicht bepaalde afstand te laten die is voorgeschreven door de bijzondere verordeningen en gebruiken op uw perceel, of zodanig werken aan te leggen als deze verordeningen en gebruiken voorschrijven teneinde schade voor de nabuur te voorkomen.

Deze verordeningen zijn veelal opgenomen in gemeentereglementen. U kan dit raadplegen op de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente of stad."

Producten

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Kadaster

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.