IBA-systeem blijft enorm geurhinder veroorzaken: wat zijn onze opties nog?

Vraag

Een tweetal jaren geleden is in opdracht van de gemeente bij ons een IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) geplaatst. Sinds deze geplaatst is, hebben we een constante geurhinder, in de eerste zes weken zou dit normaal zijn omdat de bacteriën die het zuiveringsproces moeten voltooien op gang moeten komen, toch was na drie maanden de geur niet weg.

Na veel mailverkeer met de aannemer en de waterzuiveringsmaatschappij en nadat er geen oplossing kwam hebben we met toestemming van Aquafin de put stilgelegd tot er een oplossing was gevonden. Nog eens zes maanden later is de aannemer de beluchting komen verplaatsen in een afvoerbuis die dan via de dakgoot de lucht uit de put afvoert. Hierdoor komt de stank nu via de verluchting van onze badkamer in de woning wat zorgt voor een indringende rioolucht in heel de woning, hierop hebben we alles terug uitgeschakeleld.

Zowel de waterzuiveringsmaatschappij als de aannemer houden ons nu al 1,5 jaar aan het lijntje dat het probleem wordt opgelost maar bij elk bezoek word vastgesteld dat ze niet weten hoe het moet opgelost worden. Nu ligt de put alweer enkele maanden stil en hopen de gassen/stank zich op in de put en komen in heel grote mate vrij als we een bad of douche nemen, wat dan weer zorgt voor een stinkende geur in de tuin en als de ramen openstaan ook in de woning.

Zijn er mogelijkheden om dit te melden zodat we serieus worden genomen en dat er een oplossing kan komen zonder gerechtelijke stappen te nemen?

Antwoord

"U kan een aangetekend schrijven richten aan de aannemer en de waterzuiveringsmaatschappij. Stel hen in gebreke om tot oplossing te komen. U kan blijven aandringen. Uiteindelijk als er niets gebeurt en/of opgelost geraakt zal u toch in rechte moeten opkomen", stelt advocaat Mark Huygen.

Producten

Energieoplossingen waarmee je bespaart

Van Marcke

Energieoplossingen waarmee je bespaart

Wat zijn de voordelen van een leidingrenovatie zonder breekwerk?

e-Pipe Benelux

Wat zijn de voordelen van een leidingrenovatie zonder breekwerk?

Gebruik regenwater binnen en buiten met Reni PLUS

Reni - regenwaterrecuperatie FARYS

Gebruik regenwater binnen en buiten met Reni PLUS

Wat kan een Ecodan lucht/water warmtepomp mij bieden?

Mitsubishi Electric Europe

Wat kan een Ecodan lucht/water warmtepomp mij bieden?

Warmtepompboiler SHP

STIEBEL ELTRON

Warmtepompboiler SHP