Stuk gemene muur verplicht te verkopen?

Vraag

Deel van de muur in kwestie waartegen de buren aan willen bouwen

Deel van de muur in kwestie waartegen de buren aan willen bouwen

Het voorgesteld bouwplan van de architect van de buren

Het voorgesteld bouwplan van de architect van de buren

Wij hebben negen jaar geleden een huis gekocht van een woonmaatschappij, net als onze buren. Het zijn halfopen bebouwde huizen waarbij de helft van de zijkant van ons huis samenhangt aan het huis van de buren. Nu willen zij uitbreiden en de rest van de zijkant van ons huis gebruiken waardoor onze huizen dus volledig zouden samenhangen. Het deel van onze muur dat ze willen gebruiken, is op de perceelgrens gebouwd en bevindt zich gedeeltelijk op de grond van onze buren.

Deze muur is volgens ons niet gemeen aangezien er niets over vermeld staat in de verkoopakte en zij er geen enkel nut aan hebben. Daarnaast is deze muur een buitenmuur voor ons en dus een scheiding tussen een voortuin en een gebouw, niet tussen twee gebouwen noch tussen twee tuinen zoals er in de meeste wetgevingen staat.

Bijgevolg hebben wij voorgesteld dat ze de muur gemeenmaken. Echter, dit weigeren ze te doen aangezien ze met steunbalken gaan werken en onze muur niet als steunmuur zullen gebruiken. Ze gaan wel elektriciteit in onze gevelsteenmuur plaatsen, spouwhaken erin boren en de gevelsteenmuur bepleisteren in de nieuwe ruimte. Bovendien gaan ze geen enkele vorm van isolatie zelf plaatsen dus in feite enkel gebruiken maken van de bestaande isolatie in onze muur.

Wij hadden een landmeter-expert aangesteld om de muur gemeen te maken maar deze meent dus ook dat onze buren dit niet hoeven te doen aangezien ze in strikte wettelijke zin geen gebruik (erop steunen) van de muur zullen maken. Hij heeft voorgesteld om de gevelsteenmuur en de onderliggende fundering aan de buren te verkopen.

Dit wensen wij echter niet te doen aangezien we al van in het begin niet akkoord waren met de verbouwingen van onze buren omdat het ons lijkt dat ons huis hiermee in waarde daalt en wij onze vrijheid (afbreken van deze muur bijvoorbeeld) in de toekomst verliezen, alsook omdat wij vrezen dat onze muur dan na een verjaring van dertig jaar gemeen zal worden aangezien zij in feite wel onrechtstreeks gebruik van de muur zullen maken.

Dus wij vragen ons af in hoeverre wij verplicht zijn om onze gevelsteenmuur te verkopen aan de buren? We weten dat een gemeenmaking bij wet verplicht is, maar een deel van je muur verkopen nemen wij aan van niet. Bovendien heeft de landmeter gezegd dat de buren kunnen eisen dat wij de muur afbreken op onze kosten indien wij niet akkoord gaan.

Kunnen zij dit doen, ook al hebben wij tegelijk onze huizen van dezelfde woonmaatschappij gekocht en zelf niks gebouwd? Bovendien zou dit natuurlijk een enorm nadeel zijn voor ons aangezien de muur dan blootgesteld wordt aan de natuurelementen, dus lijkt het ons sterk dat ze dit kunnen eisen. Kunnen wij de woonmaatschappij die onze beide huizen binnen eenzelfde project heeft gebouwd dan verantwoordelijk stellen?

Wij begrijpen dat het voor onze buren ook vervelend is aangezien de muur gedeeltelijk op hun grond staat, maar onze huizen zijn nu eenmaal zo gebouwd geweest (wij vermoeden in overeenstemming met de stedenbouwkundige verplichting om te paard te bouwen) en daar hebben wij geen zeggenschap in gehad. Wij zouden bereid zijn voor deze grond te betalen, maar dan zouden onze buren weer tegen onze muur aan moeten bouwen en plaats verliezen dus waarschijnlijk wensen zij dit niet te doen. Geldt er verjaring op de grond waarop de muur staat?

Antwoord

"Het betreft een omslachtige vraag die zich moeilijk laat beantwoorden zonder de onderliggende stukken en configuratie bekend is", meent advocaat Mark Huygen. "U kan best aan uw landmeter vragen waarop hij zich baseert om voor te houden dat de muur niet gemeen zou gemaakt worden omdat er geen steunbalken worden aangebracht. Dit is alleszins geen doorslaggevend criterium. Aan de hand van uw probleemstelling kan integendeel afgeleid worden dat de aanmatigingen van uw buur wel degelijk als gemeenmaking van de muur kan aanzien worden. Probeer de zaak te bespreken met uw buur en diens architect. U kan zo mogelijk de plannen bekomen en/of inzien en dan aftoetsen op de dienst stedenbouw van uw gemeente of stad."

Producten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Fiscaal advies

Monard Law

Fiscaal advies