Kan ik vergoeding vragen na ondergrondse inname?

Vraag

Bij de beschoeiing van een bouwput naast onze woning werden damwanden geplaatst. Deze zijn langs de kant van onze woning verankerd met drie trekankers die onder een hoek van 45° naar beneden zijn geplaatst en onder onze grond en woning steken.

Indien wij later (ver)bouwen geeft dit een meerkost. Hierontrent is ons door de bouwheer niets gevraagd en er is zekere geen toestemming voor gegeven. Kan ik een schadevergoeding vragen voor deze ondergrondse inname waarvoor geen toestemming is gegeven en hoeveel kan deze bedragen?

Antwoord

"De vraag is niet zo duidelijk", stelt advocaat Mark Huygen. "Kennelijk heeft uw buur grondinname gedaan op uw perceel. Dit kan uiteraard niet zonder uw toestemming.

U kan hiervoor schadevergoeding vorderen en/of de verwijdering vorderen. Dit laatste kan mogelijkerwijze afgewezen worden wegens rechtsmisbruik. Doorgaans is dit het geval waneer er geoordeeld wordt dat deze eis in wanverhouding staat tot uw nadeel. 

Betreffende de hoegrootheid van de schadevergoeding: uiteraard bestaan er geen vaste tarieven en zal dit in concreto moeten beoordeeld en becijferd worden. De waarde van de grond is belangrijke parameter, de omvang van de grondinname, het nadeel, enz…"

Producten

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Grond-woning combinaties

Verelst Woningbouw en Renovatie

Grond-woning combinaties

Ruwbouw of sleutel op de deur? Kies zelf de afwerking !

Sibomat NV

Ruwbouw of sleutel op de deur? Kies zelf de afwerking !

Gereedschappen

Gamma Belgie

Gereedschappen

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

Dialoog vzw

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

Betonnen prefabkelders met funderingsfunctie

O beton

Betonnen prefabkelders met funderingsfunctie