Moeten buren deel van tuinwand mee betalen om er gebruik van te mogen maken?

Vraag

foto bloembak

foto bloembak

Wij hebben een afsluiting met betonplaten achteraan in onze tuin die volledig onze eigendom is. De buren van de nieuwe verkaveling die achter onze woning is gekomen, hebben nu tegen deze betonnen platen aan een bloembak gecreëerd door ophoging van de aarde tot 70 cm hoogte en 60 cm diepte. Er zijn echter geen verankeringen gemaakt of dergelijke in de betonnen platen.

Kan er in dit geval sprake zijn dat zij hun aandeel dienen te betalen om deze afscheiding gemeenschappelijk te maken?

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan advocaat Mark Huygen:

"Uit de vraagstelling meen ik te kunnen afleiden dat er een gebruik is van uw afscheiding doordat uw buur een verhoging heeft kunnen doen van 70 cm. De vraag stelt zich of deze ophoging ook had kunnen gebeuren zonder uw afsluiting. Kennelijk heeft uw buur kunnen ophogen tot tegen uw betonnen platen. Het is niet duidelijk of dit over de gehele lengte of breedte is van uw perceel. Allicht niet vermits u spreekt van een bloemenbak.

Vraag is of de discussie over de gemeenmaking van uw afsluiting wel waard is gevoerd te worden indien het enkel gaat over een bloembak die gemaakt is door gebruik te maken van uw platen. Principieel maakt uw buur gebruik van uw afsluting en kan u bijdrageplicht eisen."

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces

Fiscaal advies

Monard Law

Fiscaal advies