Erfdienstbaarheid bestaat volgens ons niet: hoe kunnen we handelen?

Vraag

Mijn vriend dacht dat er een erfdienstbaarheid rust op zijn perceel. In zijn aankoopakte van 1989 is daar echter niets van terug te vinden. Het huis naast mijn vriend stond vorige maand te koop en de makelaar heeft mijn vriend een blad laten tekenen zogezegd om de erfdienstbaarheid te bevestigen. Dit was nodig omdat de potentiële koper van de woning naast mijn vriend anders niet wou tekenen. Nadien hebben we gezien dat er stond het 'vestigen' van een erfdienstbaarheid in plaats van het 'bevestigen'.

Ik heb bij FOD Financiên opgevraagd of er al een erfdienstbaarheid is en daar vindt men niets terug. Ik vrees dus dat de makelaar tracht een erfdienstbaarheid aan te maken. Mijn vriend heeft vorige week al een aangetekende brief gestuurd zowel naar de makelaar als naar de eigenaar van de woning naast hem om te trachten het vestigen van deze erfdienstbaarheid tegen te houden.

In de brief is ook gevraagd de toekomstige eigenaar en de notarissen die de akte van verkoop zullen verlijden te verwittigen, daar wij van die mensen geen gegevens hebben. Wij weten echter niet of dat voldoende is om de vestiging van de erfdienstbaarheid tegen te houden. Het is niet de bedoeling dat mijn vriend zijn eigendom zakt in waarde terwijl die van de buren stijgt door een misleiding van de makelaar. Is zo een aangetekend schrijven voldoende om deze vestiging tegen te houden of moeten er nog andere stappen ondernomen worden.

Antwoord

"Kennelijk werd u misleid en werd er een document getekend waarbij u een erfdienstbaarheid vestigde", begint advocaat Mark Huygen. "Het is niet duidelijk welke erfdienstbaarheid werd gevestigd. Dit is niet zonder belang. Hoe dan ook, een erfdienstbaarheid ontstaat door ofwel een titel, ofwel door verjaring, ofwel door de bestemming van de huisvader. Hier kan sprake zijn van een vestiging door een titel ( document dat ondertekend werd).

U heeft er goed aan gedaan om meteen per aangetekend schrijven te melden dat u niet langer akkoord bent en dat u misleid werd. U wacht thans de reactie van tegenpartij af. Indien er geen toegeving komt en tegenpartij de overeenkomst niet wil ontbinden dan zal u allicht deze overeenkomst moeten laten ontbinden door de bevoegde rechtbank.

Zonder kennis van het ondertekende document is het niet aangewezen hierover sluitend advies te geven. Werd deze  overeenkosmt enkel ondertekend door de makelaar of ook door uw buur? Dit is niet zonder belang daar het nog niet vaststaat of op deze wijze een erfdienstbaarheid door titel is gevestigd.

Is dit toch het geval dan kan U kan evenzeer de vordering tot ontkenning instellen (actio negatoria). Dit kan maar in zoverre uw buur als eigenaar van het heersend erf de erfdientbaahrheid in rechte opeist. Dit is nog onzeker. Kortom, waakzaamheid is geboden bij het antwoord/standpunt van de makelaar en/of uw buur.

Producten

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Build Your Home

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Grond-woning combinaties

Verelst Woningbouw en Renovatie

Grond-woning combinaties

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bostoen

Instapklare woningen en appartementen, da's snel verhuizen naar je nieuwe thuis!

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw