Maakte architect fout bij fout aanvragen vergunning?

Vraag

Wij kregen een goedgekeurde bouwvergunning en zouden in oktober starten met de bouwwerken. Vorige week kregen we echter een mail van de architect met de melding dat onze woning niet kan gebouwd worden volgens de getekende plannen.

De architect schrijft het volgende in zijn mail: "Ik heb mijns inziens slechts één fout gemaakt: ik had de documenten van de vergunning moeten opvragen bij de gemeente toen ik ze niet kon inkijken via het omgevingsloket. Bij het opmaken van een ontwerp voor de woning van jullie buren, heb ik per mail contact opgenomen met de gemeente om na te gaan of mijn ontwerp op die manier vergund kond worden. Op dat ogenblik was de verantwoordelijke ambtenaar op verlof en kreeg ik een antwoord van een collega-ambtenaar. Deze kwam op de proppen met een probleem betreffende de ligging in overstromingsgevoelig gebied, waarbij de eis werd gesteld dat het vloerpeil 30 cm boven de straat moet liggen. Mijn voorstel was dus niet mogelijk. Dit was, zo liet ze weten, eveneens een voorwaarde die opgenomen is in de vergunning van jullie woning. Omwille van problemen met het omgevingsloket heb ik die vergunning bij aflevering niet kunnen nalezen en ik was er van uit gegaan dat alles in orde was. Het blijkt dus inderdaad dat jullie vergunning werd afgeleverd met de voorwaarde van watering dat het vloerpeil 30 cm boven de straat gelegen moet zijn."

Kan u mij laten weten wie hier in fout gesteld kan worden? Ik betaal toch een architect om te zorgen dat al de papieren in orde zijn?

Antwoord

Volgens advocaat Mark Huygen lijkt alles zo klaar als een klontje: "De architect geeft zijn fout zelf toe, toch? Wat niet zo duidelijk is, is dat u stelt dat u een goedgekeurde bouwvergunning ontving. Als dit het geval is, stelt zich toch geen probleem?"

Producten

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Kadaster

Evolutie immoprijzen in uw gemeente