Asbest in dak op huurgarage: welke stappen ondernemen naar eigenaar toe?

Vraag

Graag wend ik me tot u met volgende situatie waarbij ik hoop dat u een antwoord kan geven op mijn vragen. Wij huren sinds een tiental jaren een garage, gelegen op een ander adres dan onze woning, voor onze auto en fietsen.

Deze garage is niet in goede staat, wat we vroeger reeds lieten weten aan de eigenaar (maar waar toen niets mee werd gedaan met als reden een conflict met de eigenaar van het naastliggende pand, nota bene een rechter die toegang tot zijn grondgebied zou weigeren om de noodzakelijke werken uit te voeren, dit naastliggende pand is inmiddels wel verkocht).

De gebreken aan de garage zijn:

  • bij regen staat er altijd een kleinere of grotere plas water in de garage en ook onze fietsen worden nat;
  • een van de draagbalken is aan het rotten door waterinsijpeling en is reeds een 2 à 3 cm gezakt;
  • door de asbestgolfplaten op het dak groeien takken van struiken op het naburig pand;
  • de asbestgolfplaten op het dak zijn sterk verweerd in die mate dat er gruis en zelfs stukjes naar beneden komen.

Twee weken geleden hebben we dit telefonisch aan de eigenaar gemeld. Deze verwees ons onmiddellijk door naar zijn aannemer met wie we ook telefonisch contact opnamen en die ter plaatse is komen kijken met de belofte dat de noodzakelijke werken nog deze maand zullen worden uitgevoerd.

Deze aannemer meldde wel dat hij een nieuw dak zou leggen bovenop het oude dak. Waarop wij antwoordden dat we graag willen dat het oude dak wordt verwijderd omdat het gruis afgeeft en dit asbestvezels bevat welke schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is nu afwachten of hij het oude dak daadwerkelijk gaat weghalen.

Vraag 1: Na opzoeken van informatie op verschillende websites van de overheid menen wij begrepen te hebben dat de eigenaar en dus ook de aannemer verplicht zijn om het oude sterk verweerde asbestdak weg te halen. Maar welke stappen kunnen we dan best ondernemen? Raadt u bijvoorbeeld aan om een aangetekend schrijven te richten aan de eigenaar en/of de aannemer? Hoe moeten we dat precies opstellen? Of welke andere stappen kunnen we best zetten? Moeten we bijvoorbeeld contact opnemen met de gemeente?

Vraag 2: mag de eigenaar na uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden de huurprijs verhogen? Zo ja, met hoeveel mag hij de huurprijs verhogen?

Antwoord

"Het betreft de huur van een garage. De woninghuurwet is aldus niet van toepassing zodat het gemeen recht inzake huur van toepassing is", stelt advocaat Mark Huygen. "U kan de verhuurder dwingen noodzakelijke verbeteringswerken te laten uitvoeren daar dit tot de leveringsplicht van de verhuurder hoort. Indien er asbest is, kan u dit best melden bij de nodige instanties. U kan bijvoorbeeld navraag doen bij uw gemeente, dienst stedenbouw. Indien na uitvoering van de werken het goed een meerwaarde bekomt kan de huurprijs herzien worden. Kijk uw overeenkomst na, welke duurtijd is voorzien? Na het verstrijken van de huurtijd is de verhuurder uiteraard vrij de huurprijs te bepalen."

Producten

Keramische pannen ook ideaal voor de gevel

Koramic

Keramische pannen ook ideaal voor de gevel

40 jaar garantie - dak- en gevelruiten 44x44

Prefa

40 jaar garantie - dak- en gevelruiten 44x44

Personaliseer uw huis met een prefab dakuitgang Luminance of Optimale

Poujoulat Belux

Personaliseer uw huis met een prefab dakuitgang Luminance of Optimale

Dak en gevel inpakken met leien

Eternit NV

Dak en gevel inpakken met leien

Dakpanelen: kies voor isolatie en binnenafwerking in één product

UNILIN

Dakpanelen: kies voor isolatie en binnenafwerking in één product

Renoveren van bestaande of nieuwe daken

Aquaplan

Renoveren van bestaande of nieuwe daken