Hoe woonlaag regulariseren?

Vraag

Ik heb een pand met drie verdiepingen maar volgens de vergunning mogen er maar twee woonlagen zijn. Onderaan zijn er twee garages met achterliggend volgens plan een waskot, dat uiteindelijk een appartement met 1 slaapkamer is. Wij willen dit pand verkopen. Het is gebouwd in 1999.

In principe is er dus een overtreding. Het kadaster heeft weet van drie appartementen, de gemeente voorziet ook drie adressen, bus 1, 2 en 3. Ik zou dit graag regulariseren maar de gemeente zegt dat dit niet meer mogelijk is en dat we dus moeten overgaan tot herstel van de situatie zoals vergund. In diezelfde straat liggen er nog heel wat woningen met hetzelfde probleem. Hiervan is de gemeente natuurlijk ook op de hoogte. Wat staat ons te doen?

Antwoord

In eerste instantie dient er nagegaan te worden of de bestaande situatie in aanmerking komt voor een vergunning. Hiervoor dient een aanvraag tot regularisatie te worden ingediend bij de gemeente. Afhankelijk van de situatie is de aanvraag van een afwijking misschien ook een mogelijkheid.

In dat geval zal de gemeente nagaan of de bestaande, niet vergunde situatie kan worden toegelaten volgende de huidige stedenbouwkundige wetgeving, regels, afspraken en plannen die gelden voor de plaats waar het gebouw staat. 

Wanneer de regularisatie wordt geweigerd door de gemeente, is er nog de mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen bij de deputatie. Hierbij dien je rekening te houden met een aantal strikte ontvankelijkheidsvoorwaarden én termijnen. Éen van de argumenten die in jouw voordeel kan spelen is dat de gemeente al jarenlang op de hoogte is van deze feitelijke situatie en heeft voorzien in drie adressen.

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed