Welke opties na afwijzen verhoging gemene muur?

Vraag

Tussen ons terras en de tuin van de buurman staat een gemeenschappelijke muur (te paard) van zo'n 60 cm hoog. Wij willen de muur graag optrekken naar max. 2 m (1m80 is ook al goed) om de nodige privacy te hebben op ons terras. De buurman heeft dit oorspronkelijk goedgekeurd maar trekt zich nu terug.

Hij wil dat de muur blijft zoals hij nu is: hij mag dus noch afgebroken, noch verhoogd worden. Wij willen echter geen inkijk op ons terras. Wat zijn onze mogelijkheden? Kunnen wij op ons stuk een muur bouwen? Indien ja, hoever moeten wij dan van de gemeenschappelijke muur blijven? Als dit geen optie is, wegens bv. teveel verlies door afstand tussen gemeenschappelijke muur en nieuwe muur, kunnen we er dan een omheining zetten bv. in hout? En hoever moeten we daarvoor van de huidige gemeenschappelijke muur blijven? 

Antwoord

De gemeenschappelijke muur is, zoals de terminologie al doet vermoeden, gemeenschappelijk eigendom van jouzelf en je buur. Je hebt dus evenveel eigendomsrechten op deze muur en zal steeds enkel met unanimiteit aanpassingen aan deze muur kunnen laten uitvoeren (behalve wanneer de muur stabiliteitsproblemen zou vertonen). 

Je kan echter steeds een eigen omheining op je eigen grond plaatsen, met dien verstande dat enkel de volgende werken zonder omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning) kunnen uitgevoerd worden: 

- afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin;
- toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter;
- gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin;

Deze werken kunnen tot aan de grens worden uitgevoerd. Er kunnen soms wel afwijkingen bestaan in lokale reglementen van jouw gemeente.

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht