Kunnen we bijzondere voorwaarde vergunning wijzigen?

Vraag

Wij bouwen momenteel een alleenstaande woning in een woongebied. In onze straat ligt een camping, een school en een zwembad. Onze straat is tevens de laad- en loszone voor enkele grote winkels.

Aan onze woning wensen wij een opnamestudio te bouwen. Wij dienden een eerste aanvraag in, die werd geweigerd: een kavelwijziging was nodig. We dienden een nieuwe aanvraag in tot het bouwen van de woning zonder studio. We benoemden die ruimte tot hobbyruimte. De bouwvergunning werd afgeleverd met de bijzondere voorwaarde dat nevenbestemmingen niet zijn toegelaten.

Tegelijk zijn we de procedure tot kavelwijziging gestart. Hiervoor was toen nog een buurtonderzoek nodig. Er werden 3 bezwaren ingediend en een petitie (10 handtekeningen). De GSA verklaarde alle bezwaren ongegrond m.u.v. 1 die deels gegrond werd verklaard. Indien de term handel geschrapt zou worden, was ook die ongegrond. Toch weigerde het schepencollege de vergunning met 1 zin: Elke functie die bijkomende mobiliteit in de straat genereert is niet wenselijk.

Wij gingen in beroep bij de deputatie dat onontvankelijk werd verklaard wegens een onvolledigheid. We zijn bijgevolg opnieuw begonnen... er was echter niet langer een buurtonderzoek nodig. Kavels ouder dan 15 jaar werden vrijgesteld. Opnieuw werd dit afgekeurd. De motivatie werd zonder meer gewoon overgenomen van de eerste weigering.

Toen hebben we een advocate onder de arm genomen en gingen we in beroep bij de deputatie. De uitspraak volgt op 8 november. We hebben hier een heel slecht gevoel bij: de gedeputeerde verwees telkens opnieuw naar de draagkracht van de buurt. PSA gaf negatief advies. Dit voornamelijk gebaseerd op de beslissing van het schepencollege. 1 argument ten gronde nl. dat de dynamiek (ingang en van parking) zich in de tuinzone bevindt en dat dat niet wenselijk is voor de buren. Echter de zuidoriëntatie zit vooraan waardoor de ganse straat een voortuin heeft i.p.v. een achtertuin. We vrezen dus opnieuw een ongegronde verklaring.

Er zou nu wel een nieuw besluit zijn dat ons (een kavel van 15 jaar of ouder) een vrijstelling verleent voor de functiewijziging. Deze moet nog gepubliceerd worden. Echter, de bijzondere voorwaarde in de bouwvergunning doet ons de das om. Elke woning in de straat kan nu dus een vrij beroep, dienst of zelfs café starten... behalve wij. Hebben wij nog opties?

Antwoord

Zoals je kan lezen bij de informatie over onze vragenrubriek, kunnen we geen antwoord geven op vragen die betrekking hebben op dossiers die al in behandeling zijn bij een advocaat. 

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht