Hoe schot in de zaak krijgen i.v.m. loskomende betegeling?

Vraag

Loskomende wandtegels badkamer

Loskomende wandtegels badkamer

Ik woon sinds twee jaar in een nieuwbouwappartement. De muurbetegeling in de badkamer is slecht gevoegd en komt los van de muur. Ik heb aan de tegelhandelaar, die ook verantwoordelijk is voor de betegeling, gevraagd om dit te herstellen. De hele badkamer zal terug moeten betegeld worden. De tegelhandelaar wil een expertise van het gebouw om te achterhalen of dit te wijten is aan de zetting van het gebouw om zo de kosten van de herstelling te kunnen verhalen op de aannemer die de appartementen geplaatst heeft.

De aannemer reageert tot nu toe echter niet. Welke stappen kan ik ondernemen om te vermijden dat alles op de lange baan wordt geschoven?

Antwoord

Indien je gebreken aan de tegelwerken van je nieuwbouwappartement ervaart, zonder dat vrijwillig tot herstel wordt overgegaan, rest geen andere mogelijkheid dan tot formele ingebrekestelling van de tegelplaatser over te gaan. 

Hierbij kan een redelijke termijn worden gegund om tot herstel over te gaan. Indien hieraan geen gunstig gevolg wordt gehecht, dient een gerechtelijke procedure lastens deze tegelplaatser te worden opgestart. Het is van belang dat dit gebeurt binnen een redelijke termijn. 

Indien jouw tegelplaatser van mening is dat de aannemer ruwbouwwerken betrokken dient te worden, kan deze door de tegelplaatser steeds worden uitgenodigd tussen te komen in de procedure en desgevallend in tussenkomst worden gedagvaard. 

In een dergelijke procedure, zal allicht door de Rechtbank een gerechtsdeskundige worden aangesteld, die een technisch advies zal verschaffen. 

Bovenstaande gaat er uiteraard wel vanuit dat je een rechtstreeks contractuele relatie met de tegelplaatser hebt. Indien de tegelplaatser een onderaannemer van de algemene hoofdaannemer zou zijn, dient uiteraard rechtstreeks deze hoofdaannemer te worden aangesproken.

Beantwoord door: Peter Henriksen, elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
Meer beantwoorde vragen over Juridische kwesties

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken