Aanvang van de werken in een bouwdossier

Vraag

In mijn bouwdossier bij de gemeente steekt een document "aanvang van de werken" ingediend door de aannemer. Ik heb meer dan mijn twijfels over de manier waarop dit document in het dossier werd opgenomen.

Kan je me laten weten aan welke voorwaarden het indienen van dit document moet voldoen?Moet dit per aangetekend schrijven? Is een aangetekende mail ook goed? Een gewone brief? Een gewone mail? Een mondeling verzoek aan een beambte om dit document op te nemen in het dossier?

Heb ik als eigenaar van de grond het recht om de databank van deze gegevens in te zien? Hoe kan je in de databank of in het systeem achterhalen wanneer en hoe het document 'aanvang van de werken' aan het dossier werd toegevoegd? Kan ik een verbetering aanvragen als dit document niet op de juiste manier werd ingediend?

Antwoord

Dit zijn heel wat specifieke vragen ineens. Je kan best bij de gemeente zelf eens navragen bij welke instantie je moet zijn voor een antwoord. 

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces