Hoe huurwaarborg terugkrijgen voor onvergunde studio?

Vraag

Mail van gemeente over vergunning

Mail van gemeente over vergunning

Ik huur een studio maar door omstandigheden moet ik verhuizen. Met akkoord van de eigenaar mocht dit met 1 maand opzeg. Nu had hij mij bij het huren van de woonst mijn bewijs van waarborg niet gegeven. Ik ging naar de gemeente omdat ik in mijn leefgedeelte geen raam heb, en ook geen watermeter in mijn woonst maar bij de buren. Ik kreeg een e-mail waarin staat dat de woonst niet vergund is. Maar de verhuurder heeft ze wel laten registreren op my Web. Hoe kan dit dan?

Ik zou niet de eerste zijn die hij de waarborg niet terug geeft omdat ze geen bewijs van betaling gekregen hebben. Kan ik hier iets tegen doen?

Antwoord

Je kan bij de gemeente onderzoek laten doen naar conformiteit van de woning. De Vlaamse Wooncode dient toegepast te worden. Je moet dus een klacht indienen bij de burgemeester van jouw gemeente tegen de toestand van het pand.

De burgemeester zal na jouw klacht een onderzoek laten instellen. Indien je het daarna  niet eens bent met de beslissing van de burgemeester (wel geschikt) kan je nog beroep aantekenen bij de Minister. 

In zoverre de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard kan je de nietigheid van de huurovereenkomst vorderen bij de Vrederechter van de woonplaats. Ongeschiktheid is vanaf 15 strafpunten ingevolge technisch verslag conformiteitsonderzoek. Onbewoonbaar is het pand wanneer het gebreken vertoont die de veiligheid- of gezondheidsrisico’s inhouden.

Elke woning die ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing. In geval de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, zal dit aanleiding geven tot de relatieve nietigheid van de huurovereenkomst.

In dat geval kan je terugbetaling vorderen van de betaalde huur. De Vrederechter kan matigen en eventueel  minwaarde toekennen op voet van de vastgestelde tekortkomingen. In dat geval heb je recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huurgelden over de gehele periode van huur ( ex tunc).

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten