Filters ×

Zoek op

Jo Berben


Gemeente Hasselt
Type nieuwbouw
Bouwstijl modern/hedendaags

Waarom koos de collega-architect deze architect?

A2O Architecten is één van de toonaangevende architectenbureaus in Hasselt, de thuishaven van de Livios-redactie. Het opmerkelijkste A2O-project tot nog toe is het Vlaams Huis in Hasselt dat onlangs zijn deuren opende. Hoewel A2O steeds meer grote projecten in heel België op zijn palmares mag bijschrijven, haalt het bureau zeker niet zijn neus op voor eengezinswoningen. Onze keuze viel op een huis in Holsbeek dat bewijst dat een hellend terrein absoluut geen nadeel hoeft te zijn. De Livios-redactie was vooral gecharmeerd door de visuele relatie tussen binnen en buiten en tussen de intense contacten tussen de verschillende ruimtes onderling. Ook de combinatie van de massieve rood opgevoegde baksteen met de vrijwel profielloze glaspartijen draagt bij tot de sterkte van deze woning.

Troeven

Bij het ontwerpen van de privé-woning werden als bepalende vragen gesteld; “Hoe verhoudt het ‘wonen’ zich tot de publieke sfeer ?“ en “Hoe kunnen we het ‘wonen’ als het omhullen en het dragen van de privé-sfeer vormgeven en materialiseren?“. Op het lagerliggende en afhellende terrein vanaf de straat, trekt de woning zich eerder terug van de omliggende bebouwing. Het basisvolume is geconcipieerd als een massief geheel waaruit een aantal uitsnijdingen gemaakt zijn die vermelde vragen tot uitdrukking brengen. De eerste uitsnijding – waarbij er een grote ‘hap’ genomen wordt uit het volume aan de tuinzijde van de woning – bepaalt tevens het centrum van het leven binnen de woning, alsook de confrontatie tussen het verblijven in de straat en het ‘wonen’. Deze uitholling van de massa omschrijft de vide, beschut het terras en legt de hoofdrelatie tussen interieur en exterieur. De nauwkeurig uitgewerkte glaspartijen – een aaneenschakeling van uitsnijdingen in het bakstenen volume – veruitwendigen de gewenste relatie met zowel de publieke straat als de privé-tuin. Bij het slingerend toetreden tot de woning ontmoeten we zo eerst een gesloten gevel die de massa en het privé-karakter uitdrukt om daarna een open relatie tussen het wonen binnen en buiten te ervaren. De achtergevel is nagenoeg volledig open over de volledige hoogte en de breedte van de vide en ligt in verbinding met de raampartijen in de linker- als rechtervleugel. Hierdoor is er een intense visuele relatie tussen de verschillende ruimtes en de tuin mogelijk, met als kruispunt de vide en het omsloten terras. De geïsoleerde openingen trekken specifiek licht aan zoals oostlicht in de keuken en zenitaal licht in de vide.

Materialen

De materiaalkeuze – hoofdzakelijk baksteen en glas – van de woning werd eenvoudig gehouden, de toepassing van het materiaal daarentegen innovatief. De rode baksteen en de rode voegen vertalen de massa van het gebouw. Voor de detaillering van het glas werd de directe uitdrukking van ‘open’ als uitgangspunt genomen. De raampartijen zijn volledig aan elkaar geschakeld en bestaan uit zo groot mogelijke segmenten met slanke profielen. De aansluiting met de grond werd zo ontworpen dat het niveau van de vloer en van het terras nagenoeg gelijk zijn. De glazen panelen van ongeveer 1 m op 2,20 m, zonder enig profiel, omsluiten het terras en bevestigen zo, samen met het niveauverschil ten opzichte van het maaiveld, de privé-sfeer van de bewoners.

Ben je architect en wil je ook een van je projecten in de kijker zetten? Laat het ons weten.