Filters ×

Zoek op

Steven Houbrechts


Gemeente Alken
Type nieuwbouw
Bouwstijl modern/hedendaags

Waarom koos de collega-architect deze architect?

De woning is opgebouwd uit eenvoudige bouwvolumes, minimalistische details en met een sober goedgekozen materiaalgebruik. De woning werd duidelijk vanuit het interieur geconcipieerd met een uitgekiende inplanting van de raamopeningen om maximaal het licht in de woning te laten infiltreren.

De architect zelf over de woning

De opdrachtgever had twee belangrijke vereisten met betrekking tot het interne ontwerp van de woning. Op de benedenverdieping wilde hij de publieke ruimten maximaal geopend zien naar de omgeving en hun gebruikers, op de bovenverdieping wilde hij de private ruimten van alle intimiteit voorzien. Deze twee vereisten werden gestapeld en die bouwvolumes werden weloverwogen geperforeerd. De bouwlagen werden zo ontworpen dat ze zich door een minimale verschuiving toch van elkaar onderscheiden. Vanuit elke kamer bieden de ramen een bewust gekozen perspectief op velden en beemden.

Troeven

Ondanks het feit dat de inplanting van de woning op een hoekperceel twee gevels zichtbaar stelt, werd ervoor gekozen om haar aanwezigheid in het straatbeeld zo bescheiden mogelijk te houden. De externe details werden opzettelijk visueel neutraal ontworpen, zonder hierbij echter afbreuk te doen aan hun complexiteit. Voor de gevelvlakken werd er gebruik gemaakt van zwartbruine baksteen die zwart werd gevoegd. De houten ramen werden allen in hetzelfde vlak geplaatst. De dakgoten en dakranden werden in koper uitgevoerd, hun patina kleurt donkerbruin.

Voor hetgeen het interne ontwerp van de woning betreft werd er, overeenkomstig de voorkeuren van de bewoners, voor geopteerd om de ruimten op het gelijkvloers zo open mogelijk te houden. Deze openheid wordt geaccentueerd door de grote raamvlakken en verschillende dakkoepels, die de ruimten rijkelijk overspoelen met natuurlijk zonlicht. De verdieping werd dan weer zodanig ontworpen opdat elke bewoner er zijn eigen private ruimte kan in terugvinden.

Het ontwerp van de tuin en de keuze van de flora zullen er in de toekomst voor zorgen dat de woning steeds meer ingekapseld geraakt door de plantengroei.

Ben je architect en wil je ook een van je projecten in de kijker zetten? Laat het ons weten.