2.672 openstaande vacatures in de bouw

Bouwsector biedt laaggeschoolden kansen via opleidingen

De bouwsector in Vlaanderen telt momenteel 2.672 openstaande vacatures, waarvan 1.557 geen studievereisten stellen. Dit is 58 % van de openstaande bouwvacatures en 11 % van de 14.000 openstaande vacatures waarvoor geen scholing nodig is. "Maar dit betekent niet dat de bouw een sector is voor laaggeschoolden. Het betekent wel dat de bouwsector zelf grote opleidingsinspanningen doet. Interne opleiding in en door bedrijven speelt daarin een belangrijke rol", aldus de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Met succes: de IBO (de individuele beroepsopleiding in de onderneming) hielp in 2009 1.873 personen aan een baan.

"De sector biedt door de opleidingsinspanningen de laaggeschoolden toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. De IBO is hiervan een goed voorbeeld. Dit gaat gepaard met sterk verlaagde lasten. Voor IBO’ers betaalt de werkgever enkel een productiviteitspremie, dus geen loon, noch RSZ, terwijl de werknemer wel een volwaardig loon ontvangt. "De bouwsector is een sector die al jaren goede toekomstmogelijkheden biedt. Meer dan in andere sectoren is in de bouwsector praktijkervaring op de werkplaats een pluspunt", aldus de VCB.

Efficiënte omscholingen

Een IBO biedt werkzoekenden de kans om de gevraagde bouwplaatservaring op te doen. Vooral schoolverlaters uit minder toekomstgerichte studierichtingen kunnen via een IBO toch aan bod komen in de bouwsector. De Vlaamse bouwsector is steeds meer afhankelijk van de omscholing van werkzoekenden. Door de verbeterde bouwconjunctuur en de toenemende vraag naar bouwarbeidskrachten komt het erop aan de omscholingen zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

"Het zal vaak efficiënt zijn de omscholingen te laten verlopen via IBO’s. Na een IBO geldt een tewerkstellingsverplichting voor minstens de duur van de IBO. Toch stelt de VDAB zes maanden na het beëindigen van de IBO’s een tewerkstellingspercentage van 63 % vast. Dit betekent dat het overgrote deel van de IBO’s tot een duurzame tewerkstelling leidt, die de opgelegde minimale tewerkstellingsverplichting overschrijdt. Het is belangrijk dat Vlaamse werkzoekende schoolverlaters maximaal kansen krijgen om dankzij de betere bouwconjunctuur in de bouwbedrijven werk te vinden. De Vlaamse overheid moet er dan ook op toezien dat de IBO maximale slaagkansen krijgt als inschakelingsinstrument", besluit de VCB.