Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Informazout vzw en is dus niet geschreven door Livios.

Energie besparen met Informazout

Nieuw sinds 2009 (aanslagjaar 2010) is dat u de fiscale aftrek van energiebesparende investeringen in een huis dat minstens 5 jaar geleden  gebouwd is, kan spreiden over 4 jaar indien het jaarlijks maximumbedrag (2.770 euro voor vervanging door een condensatieketel en 3.600 euro  voor zonnepanelen) wordt overschreden. De wet hierover is recent in Het Staatsblad verschenen. Daardoor kan u maximaal genieten van de 40% belastingvermindering voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Wij schetsen hieronder aan de hand van een voorbeeld hoe u ten volle van deze 40% kan genieten.

Voorbeeld: dit jaar investeert u 14.000 euro, waarvan 8.000 euro voor het vervangen van de oude stookketel door een nieuwe Optimaz-elite condensatieketel en 6.000 euro voor het plaatsen van een zonneboiler.

Belastingvermindering voor energiebesparende investering

Voor 2009 (aanslagjaar 2010)

- 14.000 euro x 40% = 5.600 euro

- Wettelijk maximumbedrag van de vermindering: 3.600 euro, waarvan 2.770 euro voor het vervangen van de stookketel en 830 euro voor het plaatsen van de zonneboiler

- Over te dragen bedrag: 2.000 euro

Voor 2010 (aanslagjaar 2011)

- Belastingvermindering = overdracht van vorig jaar

- Saldo vorig jaar: 2.000 euro

- Maximumbedrag van de vermindering: 3.600 euro

- Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt:
2.000 euro, waarvan 430 euro van het vervangen van de
stookketel en 1.570 euro voor het plaatsen van de
zonneboiler

- Geen over te dragen saldo meer

Op deze manier hebt u ten volle van uw belastingvermindering van
5.600 euro ofwel 40% op uw totale investering kunnen genieten.

Voor een overzicht van energiebesparende maatregelen die in
aanmerking komen voor premies, surf naar www.informazout.be
en klik op PREMIES.

Reken u rijk met de Mazout Simulator

Start uw persoonlijke berekening