Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Informazout vzw en is dus niet geschreven door Livios.

Mazout voor verwarming is nu veel milieuvriendelijker

‘Stookolie 50 ppm S’ doet zijn intrede op de Belgische markt, en daarmee zal mazout veel minder bijdragen aan de vervuilende zwavelemissies. Verwarmingsinstallateurs kunnen hun klanten nu duidelijk maken welke voordelen zij daar voortaan zullen uithalen.

Stookolie voor verwarming bevat een zekere hoeveelheid zwavel. Tot 31 december 2015 bedroeg dit zwavelgehalte 1.000 ppm (“parts per million” of “deeltjes per miljoen”). Sinds 1 januari l.l. werd het zwavelgehalte van de normale stookolie voor verwarmingsdoeleinden die op de Belgische markt wordt verkocht, teruggebracht naar 50 ppm (0,005%) of 20 keer minder zwavel. Deze maatregel werd hoofdzakelijk ingevoerd uit milieu-overwegingen, maar brengt daarnaast nog tal van andere voordelen met zich mee.

Voordelen voor de consument

Dat al die verwarmingsinstallaties op mazout voortaan twintig keer minder zwavel gaan uitstoten, is natuurlijk een geweldige winst voor onze luchtkwaliteit. Maar ook de verbruiker zelf doet er zijn voordeel mee. Hoezo?

Het lage zwavelgehalte van 0,005% brengt de uitstoot van zwaveldioxide (die ontstaat bij verbranding in de verwarmingsketel) terug tot bijna niets. Dat vermindert meteen ook de roetvorming tijdens de verbranding, waardoor deze nieuwe brandstof een veel onderhoudsvriendelijker product is. 

De zeer lage tot geen afzetting van roet heeft bovendien een gunstig effect op de warmteoverdracht, en maakt de verbranding schoner en efficiënter. Dit resulteert in een hoger rendement. Tenslotte is er ook een positief effect bij de reiniging van de installatie: het gebruik van stookolie 50 ppm S drukt zo de onderhoudskosten van de verwarmingsinstallatie. 

50 jaar zwavelreductie

In de loop van de laatste vijftig jaar heeft de oliesector een enorme inspanning geleverd om de kwaliteit van stookolie voor verwarmingsdoeleinden te verbeteren. Door continu te zoeken naar verbeteringen in het productieproces, is men er in geslaagd om het zwavelgehalte van stookolie drastisch te reduceren. Zo bedroeg het zwavelgehalte in 1967 nog 7.500 ppm.

Wat is de impact op de ecologische voetafdruk?

In de 20ste eeuw zorgde de industriële uitbreiding voor ernstige vervuiling van lucht en bodem, wat erg schadelijk was voor onze bossen, onder meer vanwege de uitstoot van zwavel. Deze zwaveluitstoot lag mee aan de basis van het ontstaan van zure regen. De verlaging van het zwavelgehalte naar 0,005% is een beduidende verbetering op het vlak van de zwaveluitstoot. Deze wordt nagenoeg tot niets herleid, waardoor men vandaag kan stellen dat er zeker sprake is van een aanzienlijk positief effect voor het milieu. Het spreekt vanzelf dat dit de luchtkwaliteit verbetert en het vermijden van zure regen in de hand werkt. Maar er is een dubbel ecologisch voordeel. Omdat zwavelarme stookolie een efficiëntere verbranding mogelijk maakt, helpt de nieuwe 50 ppm S-standaard ook de CO2-uitstoot te verminderen vanwege het lagere verbruik. De ‘nieuwe’ mazoutkwaliteit voor verwarmingsinstallaties mag dan ook een stuk milieuvriendelijker genoemd worden dan zijn voorgangers.

Wat moet je nu als consument doen?

Consumenten die zich verwarmen met normale stookolie hoeven niets te ondernemen. De bestaande mazoutvoorraad kan worden opgebruikt, en de nieuwe, zwavelarme stookolie kan zonder problemen in de voorraadtank worden vermengd met de nog voorradige stookolie 1.000 ppm S. Er is vandaag dus geen stookolie 1.000 ppm S meer beschikbaar. Sinds nieuwjaar genieten de consumenten van de meer milieuvriendelijke brandstof.

Alle soorten verwarmingsinstallaties op stookolie functioneren eveneens met de nieuwe zwavelarme stookolie 50 ppm S. Het kan eventueel nuttig zijn om bij een volgende onderhoudsbeurt de stookoliepomp extra te laten nakijken. De verwarmingstechnicus kan hierover meer informatie verstrekken tijdens het jaarlijkse verplicht onderhoud.

Meer informatie

Wat schreef de Livios-redactie over energiebronnen?