Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Informazout vzw en is dus niet geschreven door Livios.

Condenseren, moduleren, regelen: het trio waarmee je flink bespaart op jouw energiefactuur!

De statistieken leren ons dat het gemiddeld stookolieverbruik van een woning gedurende de laatste 30 jaar met de helft is gedaald, van zo’n 5.000 liter tot 2.500 liter vandaag. Deze spectaculaire daling is enerzijds te verklaren doordat huizen steeds beter geïsoleerd zijn maar anderzijds danken we dit ook aan een sterke evolutie in de verwarmingstechnieken met stookolie in de afgelopen 10 à 15 jaar.

Een juiste dimensionering is belangrijk

Vroeger waren de stookolieketels te groot gedimensioneerd of met andere woorden te krachtig voor de verwarmings- en sanitaire noden van een gezin. Er werd toen te weinig rekening gehouden met het type woning en de specifieke behoeften van de klant. Vandaag worden een aantal parameters in rekening gebracht om tot een juiste en correcte dimensionering te komen. Wat zijn de behoeften van de klant ? Wat is de bestaande installatie ? Of in geval van nieuwbouw, wat zal de bestaande installatie zijn ? Op basis van deze informatie wordt nu overgegaan op maatwerk om het juiste aantal benodigde kilowatts te bepalen in functie van de warmteverliezen van de woning. Hierdoor reduceren we het verbruik, minimaliseren we eveneens de CO² uitstoot, maar vooral bereiken we een maximaal rendement en een optimale levensduur van de stookolieketel.

Condenseren, moduleren, regelen voor een optimaal rendement

Dankzij de nieuwe condensatieketels die we vandaag op de markt hebben, kan het verbruik makkelijk met 30% verminderd worden in vergelijking met de oudere modellen. In dit type ketel wordt de warmte die in de rookgassen zit afgekoeld tot condensatiewater en de vrijgekomen warmte wordt gerecupereerd via een warmtewisselaar. Zo gaat die warmte niet langer verloren maar wordt terug in het verwarmingscircuit van je huis gestopt.

De moderne ketels moduleren ook. Dit betekent dat de installatie zijn warmteproductie kan aanpassen in functie van de noden van de bewoners en dus niet enkel vol vermogen of helemaal niks levert.

En al die technische voordelen komen het best tot hun recht in combinatie met een goede regeling. Die regeling zorgt ervoor dat de warmteproductie steeds wordt aangepast aan de warmtevraag en ook aan de buitentemperatuur.

De nieuwe verwarmingstechnieken bieden dus vele mogelijkheden om jouw energiefactuur te drukken. En dan hebben we het nog niet gehad over de stookolieketels die vandaag steeds vaker worden gebruikt in hybride systemen waarin ze met andere verwarmingsbronnen uit hernieuwbare energie worden gekoppeld. Ook daar ligt heel wat besparingspotentieel.

Vergelijk dus objectief jouw stookolieverbruik en bereken de besparing die je kunt realiseren met een nieuwe stookolieketel.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe stookolieketels.

Wat schreef de Livios-redactie over verwarmingstechniek?