Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Bostoen en is dus niet geschreven door Livios.

Bouwen aan de toekomst!

Infographic

Foto: Bostoen

Het ecosysteem waarvan mens en natuur afhankelijk zijn, wordt de laatste tijd zwaar aangetast ten gevolge van de klimaatverandering. Verschillende acties zoals ‘Sing en Dance for the climate’, en nu zeer recent ‘Klimaatzaak, rechtszaak uit liefde’ trachten een breed publiek te sensibiliseren voor de uitdagingen van de klimaatverandering. De oprichters van vzw Klimaatzaak stellen de federale en deelstaatregeringen in gebreke en werken aan een rechtszaak. Je kan mede-eiser worden bij de klimaatzaak maar je kan ook zelf maatregelen nemen.

2015 wordt een cruciaal jaar voor het klimaatbeleid. België moet snel duurzamer worden om de toekomstige generaties veilig en in welvaart te laten leven. Dit kan door de nodige maatregelen te treffen zodat we de toekomst van onze kinderen, ons milieu en onze economie vrijwaren.

Wetende dat 1/3 van de CO2-uitstoot afkomstig is van gebouwen moeten ook wij hierin onze verantwoordelijkheid nemen. In 2009 koos Bostoen daarom resoluut voor passiefbouw. Woningen die voor 2009 gebouwd werden, hadden een gemiddelde netto energiebehoefte voor verwarming van 120 kWh/m2xjaar, vandaag is dit maximum 70 kWh/m2xjaar. Een passiefwoning daarentegen heeft slechts een behoefte van 15 kWh/m2xjaar. Gebruiken we daarbovenop een warmtepomp dan kan deze behoefte nog verder dalen naar slechts 3 kWh/m2xjaar. Ten opzichte van 2009 is dit maar liefst 95 % beter! Bostoen droeg op die manier al meer dan 350 keer ‘zijn stenen’ bij aan een beter klimaat met het bouwen van passiefhuizen.

Duurzaamheid is een belangrijke waarde voor Bostoen. We zijn pioniers als het gaat om passief en energievriendelijk wonen maar we willen verder gaan! Onze passiefwoningen hebben een gemiddelde netto energiebehoefte voor verwarming van 7 kWh/m2xjaar en de standaardwoningen een gemiddelde van 43 kWh/m2xjaar. Daarmee zitten we ver onder de toegelaten normen. Wij gaan met onze woningen nog een stap verder. In 2015 lanceren we daarom onze natuurbuurt! Dit zijn duurzame, zuidelijk georiënteerde woningen omgeven door natuur, met autoluwe dreven en alle ruimte om rustig te leven. De woningen voorzien bovendien voor een groot deel in hun eigen energie. Het stratenplan is kindvriendelijk en ontmoedigt doorgaand verkeer. Een natuurbuurt staat kortom voor duurzaamheid, veel groen, veiligheid, betaalbaarheid en sociaal contact.

We springen bewust om met energie en materialen, en denken sterk na over recuperatie om verspilling tegen te gaan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de volgende generaties en onze planeet. Doen jullie dat ook?

Wat schreef de Livios-redactie over bouwen?