Menu ×
Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Build Your Home en is dus niet geschreven door Livios.

Daar is de belastingbrief: hoeveel voordeel haal jij uit je woonlening?

Elk gewest beslist sinds kort over zijn eigen fiscale bonussen bij woonleningen.

Foto: Build Your Home

Sinds 2016 geldt de geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen.

Foto: Build Your Home

Lenen voor een woning in de regio Brussel gaat sinds 2017 niet langer gepaard met de woonbonus.

Foto: Build Your Home

Huis gekocht? Dan kon je tot voor kort fiscaal een mooie zaak doen dankzij de woonbonus. De afgelopen jaren zijn de regels echter enorm veranderd. Elk gewest beslist sinds kort over zijn eigen fiscale bonussen bij woonleningen. Stel: je wil een woning kopen in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Wat krijg je hiervoor terug?

Vlaanderen: geïntegreerde woonbonus

Sloot je een hypothecaire woonlening af na 1 januari 2016? Dan heb je recht op een fiscaal voordeel in de vorm van de geïntegreerde woonbonus. Deze is weliswaar een afgeslankte versie van zijn voorganger, maar loont toch de moeite:

  • Basisbedrag: 1.520 euro
  • Voor je enige en eigen woning: verhoging met 760 euro, tien jaar lang vanaf de start van de lening
  • Berekening geïntegreerde woonbonus: 1.520 + 760 euro = 2.280 euro x 40% = 912 euro
  • Bij drie of meer kinderen (op 1 januari het jaar na het aangaan van de lening) komt er nog eens 80 euro bovenop het basisbedrag. Je belastingvermindering bedraagt dan 944 euro.
  • Gaat het om een eigen, niet-enige woning, dan kom je uit op een vermindering van 608 euro.

Ga je een lening als koppel aan? In dat geval worden de voorwaarden voor de woonbonus per belastingplichtige gecontroleerd en toegepast. Voor gehuwden en wettelijk samenwonende koppels ligt het iets anders dan voor feitelijk samenwonenden. Informeer je hier dus uitgebreid over bij je bank of boekhouder.

Wallonië: Chèque Habitat

Wie een eigen stek op het oog heeft in het zuiden van het land geniet al even niet meer van de woonbonus. Sinds 2016 werd deze vervangen door de Chèque Habitat. Deze wooncheque is fiscaal aftrekbaar over twintig jaar (tien jaar maximaal, daarna halvering van het voordeel) en wordt bepaald op basis van jouw inkomen:

  • Met een netto belastbaar inkomen van 21.000 euro of minder, heb je recht op een belastingvermindering van 1.520 euro;
  • Ligt je inkomen boven 21.000 euro en onder 81.000 euro, dan wordt het gedeelte boven de 21.000 euro vermenigvuldigd met 1,275%. Dat cijfer wordt afgetrokken van 1.520 euro;
  • Inkomens boven 81.000 euro komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering;
  • Bovenop komt nog een vaste som van 125 euro per kind ten laste, verdeeld over de twee ouders

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vaarwel woonbonus

Lenen voor een woning in de regio Brussel gaat sinds 2017 niet langer gepaard met de woonbonus. De Brusselse overheid kwam wel over de brug met een verhoging van de eenmalige korting op de registratierechten bij de aankoop van een woning. De schijf waarop je geen registratierechten hoeft te betalen, is opgetrokken van 60.000 of 75.000 naar 175.000 euro. Goed voor een besparing van 21.875 euro.

Wat heb je nodig voor je belastingbrief?

Ongeacht in welk gewest je woont: twee gegevens zijn cruciaal voor het correct invullen van je belastingaangifte: de door jouw betaalde interesten en kapitaalaflossingen. Deze vind je terug op de fiscale attesten die je van je bank hebt gekregen.

Surf meteen naar de site van Build Your Home voor meer info en details over de verschillende premies, subsidies en belastingvoordelen.

Wat schreef de Livios-redactie over belastingen?