Menu ×
Dit partnerbericht werd gepubliceerd door VEROZO - Rolluiken en Zonwering en is dus niet geschreven door Livios.

Doekzonwering : een kwestie van de juiste keuze voor het gewenste gebruik

Oververhitting vermijden met buitenscreens

Foto: VEROZO - Rolluiken en Zonwering

Er bestaan weefsels met een verschillende openingsfactor

Foto: VEROZO - Rolluiken en Zonwering

Doekzonwering voor veranda's

Foto: VEROZO - Rolluiken en Zonwering

Screens met een donkere kleur geven een goed uitzicht op de buitenomgeving

Foto: VEROZO - Rolluiken en Zonwering

Transparante doekzonwering

Foto: VEROZO - Rolluiken en Zonwering

In de zonweringsmarkt is er een grote variatie aan zonweringsystemen waaruit de klant kan kiezen voor het gewenste comfort in de binnenruimte. Zonwering heeft als taak een oplossing te bieden voor het thermisch en visueel comfort dat beïnvloed wordt door de zoninstraling op het venster op een bepaalde geveloriëntatie.

Thermisch en visueel comfort zijn vaak niet met elkaar verenigbaar. De klant gaat dus best samen met de zonweringspecialist op zoek naar een complete oplossing van buiten- en binnenzonwering.   

Kleuren en openingsfactor als parameters voor de klant

Als we de oververhitting willen indijken dan kijken we vooral naar buitenzonwering, die zowel in nieuwbouw als renovatie kan worden voorzien. Evenwel zijn er ook innovatieve binnenzonweringen indien de omstandigheden geen buitenoplossing toelaten.

Oververhitting

Bij het aspect oververhitting moet er bij de keuze gelet worden op de zontoetredingsfactor (gtot) van het glas en de zonwering waarbij hoe lager die factor is hoe beter de zonnewarmte instraling door het doek wordt afgeremd nog voor deze het glas raakt.  Hierbij is het zonweringsdoek bepalend met een goede verhouding tussen energie transmissie, reflectie en absorptie van het doek. Voor buitenzonweringsdoek is de energietransmissie van de zoninstraling belangrijk en hebben midden donker tot donkere kleuren de laagste zontoetredingsfactor.  Gemengde kleuren (van licht en donker) scoren beter dan eenkleurige donkere doeken. Voor binnenzonweringsdoek is energiereflectie de bepalende factor en zorgen lichtere kleuren voor de laagste zontoetreding. Aluminium coatings op het binnenzonweringsdoek  zorgen evenwel ook voor een hogere energiereflectie en kunnen dus  het effect van de kleur neutraliseren.

Visueel comfort

Voor het visuele comfort is het doek zelf en het aantal openingen in de textiel van het doek belangrijk. Een lagere openingsfactor in het doek zorgt ervoor dat het verblindingsrisico wordt gereduceerd doordat er minder hoeveelheid zonlicht doorheen het doek gaat.  Anderzijds zorgt een grotere openingsfactor in het doek er logischerwijze ook voor dat er meer daglicht doorgaat. Lichtere kleuren brengen meer zonlicht transmissie in de binnenruimte maar ze hebben een grotere reflectie waardoor de kans op verblinding toeneemt.  Zonweringsdoek in een  donkere kleur zorgt voor een betere uitzicht naar de buitenomgeving en vermijdt verblinding, dus ideaal bij screens (TV of computer). Anderzijds zullen donkere kleuren ook meer warmte absorberen wat voornamelijk een impact heeft voor binnentoepassingen. Maar ook privacy speelt een rol waarbij de openingsfactor in het doek opnieuw een rol speelt.    

Zonwering met helder glas behoudt het natuurlijk kleurenspectrum van daglicht

Zonweringsdoeken regelen de daglichttoetreding zonder dat het kleurenspectrum  wordt aangetast; dus zonwering met helder glas is de meest ideale oplossing om kwalitatief daglicht binnen te brengen. Doekzonwering is tevens een belangrijk decoratief element die zich aanpast aan de gevel en bijdraagt tot het welbehagen van de bewoner in zijn woning.  

Afhankelijk van het zonweringsysteem met het  bijhorend comfort die  de klant wenst  kiest de systeemfabrikant het soort zonweringsdoek. Er zijn verschillende types zonweringsdoek met als hoofdgroepen acryl, glasvezel en  polyester.  Wil je het fijne over zonweringsdoek weten, zie de VEROZO - Referentiegids   http://www.verozo.be/sites/verozo/files/files/Publicaties/verozo_infobrochure_LR.pdf

> Meer info op onze website.

Wat schreef de Livios-redactie over rolluiken en zonwering?