Dit partnerbericht werd gepubliceerd door MijnEPB en is dus niet geschreven door Livios.

S-peil: Vraagt u beter dit jaar nog uw bouwvergunning aan?

Om geleidelijk te evolueren naar de eis voor bijna-energieneutrale gebouwen in 2021, daalt volgend jaar het maximaal toegelaten E-peil.

Foto: MijnEPB

Voor nieuwe residentiële gebouwen daalt het maximale E-peil met 10 punten. Het kritieke cijfer wordt dus E40. Het theoretisch energiegebruik zal daarvoor minstens 20% moeten dalen: meer zonnepanelen en meer isolatie zullen broodnodig zijn.

Foto: MijnEPB

Verschil EPB tussen 2017 en 2018

Foto: MijnEPB

K-peil vs. E-peil

Foto: MijnEPB

Het einde van het jaar is in zicht en binnenkort mag u als architect en bouwheer opnieuw strengere eisen op vlak van isolatie en ventilatie verwachten. Om geleidelijk te evolueren naar de eis voor bijna-energieneutrale gebouwen in 2021, daalt volgend jaar het maximaal toegelaten E-peil.

Er komt ook een vernieuwing: voor woningen wordt het S-peil (schil-peil) geïntroduceerd! Loont het de moeite om de bouwaanvraag nog voor 1 januari 2018 in te dienen? We zoeken het uit.

Het E-peil in 2018: strenger voor alle nieuwe gebouwen

Voor nieuwe residentiële gebouwen (woningen, appartementen, studio’s...) daalt het maximale E-peil met 10 punten. Het kritieke cijfer wordt dus E40. Het theoretisch energiegebruik zal daarvoor minstens 20% moeten dalen: meer zonnepanelen en meer isolatie zullen broodnodig zijn. Dat impliceert ook een initiële meerkost die slechts deels wordt terugverdiend door de lagere energiefactuur.

Ook voor niet-residentiële gebouwen (zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen...) die vallen onder de in 2017 ingevoerde EPN-normen daalt het maximale E-peil. De limiet is afhankelijk van de functiesamenstelling van het gebouw: voor sommige functies daalt het maximale E-peil met 5 tot 25 punten in vergelijking met 2017!

De 10% strengere eis indien er geen of niet voldoende hernieuwbare energie aanwezig is, blijft geldig. Het nodige E-peil ligt dan op E36 i.p.v. E45. Door deze daling met 9 E-peilpunten verwachten we dat ook appartmenten vaak een individuele installatie aan zonnepanelen mét individuele omvormer nodig zullen hebben.  Enkel met een zeer goed ventilatiesysteem, extra aandacht voor luchtdichtheid en meer isolatie is dit te voorkomen.

Eisen voor renovaties

Voor renovaties wordt nog steeds geen E- of K-peil berekend. Voor ingrijpend energetische renovaties blijft het maximale E-peil  gelijk.

Om aan de eisen voor hernieuwbare energie te voldoen, is wel een extra inspanning nodig. Voor huidige nieuwbouwwoningen moet de opbrengst van zonnepanelen en zonnecollectoren meer dan 15 kWh/jaar per m² vloeroppervlak bedragen. Deze eis wordt voor bouwaanvragen ingediend na 1 januari 2018 ook toegepast op nieuwe, niet-residentiële gebouwen en ingrijpende energetische renovaties. Vooral de stijging voor ingrijpende energetische renovaties is opvallend:

  • bouwaanvraag voor 1 maart 2017: geen eisen
  • bouwaanvraag na 1 maart 2017: minimaal 10 kWh/jaar per m² vloeroppervlak
  • bouwaanvraag na 1 januari 2018: minimaal 15 kWh/jaar per m² vloeroppervlak

Het nieuwe S-peil

Voor woningen verdwijnt een vertrouwde parameter: het K-peil zal niet meer berekend worden voor woningen en niet-residentiële gebouwen (met uitzondering van industriegebouwen). Als alternatief komt het S-peil of schilpeil voor woningen!

Het doel is om de isolatiegraad van een gebouw eerlijker te benaderen. Kleine volumes worden niet zoals bij het K-peil benadeeld. Het is ook meer dan enkel een isolatie-peil: de netto-energiebehoefte en de luchtdichtheid hebben samen met de gebruikte isolatiematerialen invloed op dit berekende cijfer. In tegenstelling tot het K-peil kan het cijfer bovendien verschillend zijn voor elk appartment of woon-eenheid binnen het project.

Het precies te behalen S-peil is 3 maand voor ingebruikname nog niet bekend gemaakt. Uit de eerder opgestelde conceptnota zou de limiet voor 2018 op S31 liggen, waarna elk jaar de eis 1 punt lager komt te liggen. Zo wordt een S-peil van 28 de norm in 2021.

Conclusie: bouwaanvraag indienen voor 2018?

In het geval van nieuwbouwprojecten zijn de eisen in 2018 een stuk strenger: het E-peil daalt, het S-peil wordt een moeilijker te behalen eis dan het K-peil. Enkel bij de keuze voor een warmtepomp kan het later indienen van de bouwaanvraag voordeel opleveren.

Gaat u (ingrijpend) renoveren? Dan wijzigt er heel erg weinig en zal de investeringskost tussen een bouwaanvraag ingediend in 2017 en in 2018 nauwelijks voelbaar zijn.

> www.mijnepb.be

Wat schreef de Livios-redactie over bouwen?