Menu ×
Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Eternit NV en is dus niet geschreven door Livios.

Verlaag je ecologische voetafdruk, isoleer je dak en renoveer met betonpannen van Eternit

Betonpan: Brugse pan

Foto: Eternit NV

Stonewold betonpan (Wollaert Arch - Wijnegem)

Foto: Eternit NV

Verminder je verbruik

Jammer genoeg zijn er in België nog steeds woningen met ongeïsoleerde daken. Desondanks de dalende energieprijzen heeft de energiekost bij ons allemaal een belangrijke budgetpost ingenomen. Deze kosten kunnen eenvoudig gedrukt worden door je dak goed te isoleren. Een goede isolatie betekent echter een dakrenovatie. Zo gaat de oude dakbedekking eraf en wordt er geïsoleerd tussen de kepers of wordt er volgens het Sarking principe isolatie aangebracht bovenop de kepers.  Dit soort renovaties  zijn ingrijpend maar bieden het voordeel dat alles van buitenaf kan gebeuren. Een herinrichting onder het dak na de werkzaamheden dringt zich niet op. Bovendien kunnen een dampscherm en onderdak folie correct aangebracht worden en zal uw geïsoleerd dak zo de tand des tijds doorstaan. De terugverdientijd van een geïsoleerde dakrenovatie met betonpannen bedraagtslechts 7 jaar!* Dit zonder de fiscale aftrekbaarheid van de uitgevoerde werken en de lokale subsidies in rekening te brengen.

Kies het milieuvriendelijkste dak materiaal

Eigen studies en onafhankelijke instituten tonen aan dat betonpannen bij uitstek het milieuvriendelijkste bouwmateriaal zijn.  Zo berekende het “NIBE”(*) de schaduwkosten voor milieu bij alle types dakmaterialen. NIBE kwam tot de conclusie dat de schaduwkosten voor betonpannen slechts 1/3 bedragen van deze voor kleipannen omdat er beduidend minder energie nodig is tijdens het productie proces.  Als we de terugverdientijd van een geïsoleerde dakrenovatie met betonpannen in CO2emissies uitrekenen, bedraagt ditslechts 1 jaar!(* *)

Zowel Ecologisch als Economisch is een geïsoleerde dakrenovatie met betonpannen van ETERNIT een goede zaak!

(*) NIBE: Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

(**) Indien het dak voordien nog niet geïsoleerd werd

Wat schreef de Livios-redactie over duurzaam. wat, waarom en hoe??