Menu ×
Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Van Marcke en is dus niet geschreven door Livios.

Duurzaam ondernemen: samenwerking tussen Van Marcke en UNICEF België

UNICEF ©

Foto: Van Marcke

UNICEF ©

Foto: Van Marcke

Van Marcke draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Bij elke verkochte waterbesparende kraan schenkt Van Marcke twee euro aan een UNICEF waterproject in Malawi. Intussen is al een eerste schijf van 50.000 euro overgedragen. Deze bijdrage helpt enerzijds de kindersterfte te verminderen en anderzijds de lokale bevolking toegang te geven tot zuiver water.

Concrete doelen

Het project dat tot stand kwam via het Vlaamse Partnerschap Water voor Ontwikkeling, een initiatief van minister Joke Schauvliege, heeft een aantal specifieke doelen voor ogen. Het zogenoemde UNICEF WaSH-programma wil de duurzame toegang tot zuiver water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in Malawi tot stand brengen en verbeteren. Allemaal zaken die cruciale factoren zijn om de strijd aan te gaan met het kindersterfteprobleem in het Afrikaanse land. Er wordt geschat dat 1,2 miljoen kinderen in Malawi bijzonder kwetsbaar zijn door onvoldoende toegang tot veilig drinkwater en veilige sanitaire voorzieningen. Deze doelen zijn volledig in lijn met de VN-millenniumdoelen, geformuleerd in 2000. Meer concreet: het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar terugbrengen tegen 2015 met tweederde ten opzichte van 1990 en het aantal mensen met toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen verdubbelen.

Verantwoordelijkheid lokale gemeenschappen

Caroline Van Marcke verduidelijkt het engagement van het bedrijf: “Van Marcke heeft reeds in het verleden acties gesteund waarbij de focus lag op planet en profit. Momenteel is de 3de P, People, aan de beurt. Wij willen graag de lokale bevolking helpen in hun vooruitgang maar we vinden het van groot belang dat dit op een duurzame manier gebeurt, waarbij de lokale gemeenschap zelf de verantwoordelijkheid krijgt”. Steun is nodig maar kennis doorgeven is eveneens cruciaal. Daarom gaat het UNICEF WaSH-programma naast het plaatsen van 31 waterpompen in de lokale gemeenschappen en scholen, waar momenteel slechts 23% toegang heeft tot aanvaardbaar sanitair, ook trachten het bewustzijn van de lokale bevolking inzake het belang van hygiëne te verhogen.

Klik hier voor een film over het ambitieuze waterproject.

Wat schreef de Livios-redactie over sanitair en water?