Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Ecohuis en is dus niet geschreven door Livios.

Hernieuwbare energie en het E-PEIL

Modern halfopen Ecohuis BEN-woning.

Foto: Ecohuis

Interieur Ecohuis BEN-woning.

Foto: Ecohuis

Interieur Ecohuis BEN-woning.

Foto: Ecohuis

Keuken Ecohuis BEN-woning.

Foto: Ecohuis

Wie vandaag denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens een E-peil 50 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E40 in 2018, E35 in 2020 en E30 in 2021.

E-peil

Uw E-peil zal bepaald worden door volgende factoren:

A.     De compactheid

Compact bouwen zal uw E-peil verlagen. Dit komt omdat er minder verliesoppervlakte is waarlangs warmte kan ontsnappen. Hoe compacter de woning, hoe kleiner het energieverbruik van het gebouw per m² vloeroppervlakte. Zo hebben gesloten bebouwingen minder verliesoppervlakken dan een open bebouwing. Tenslotte speelt ook de vorm van de woning een rol. In- of uitsprongen zullen uw E-peil negatief beïnvloeden.

B.      De thermische isolatie

Het zal u niet verrassen dat ook de isolatie een invloed heeft op het E-peil. Een goede isolatie zorgt dat de warmte in de woning blijft, wat tevens interessant is voor uw energiefactuur. Hierbij moet de isolatie in de muren, vloer en het dak op elkaar afgestemd worden. Dikke muurisolatie met een niet-geïsoleerd dak is immers niet efficiënt. Daarom is het ten zeerste aan te raden om een dampopen wandopbouw te combineren met het verstandig aanbrengen van isolatie en daarbij de ventilatie niet uit het oog te verliezen.

C.      De luchtdichtheid

Zelfs wanneer u goed isoleert, kan er nog koude lucht binnenkomen langs kieren, aan de rolluikkast, onder de deuren, enz. Onvermijdelijk gaat er langs die weg ook veel warmte verloren. De luchtdichtheid van uw woning kunt u laten meten met een ‘blowerdoor’-test. Hiervoor wordt in de opening van een deur een plastic zeil gespannen waarin een ventilator met meettoestellen is bevestigd. Door uw woning volledig luchtdicht af te werken en spleten en kieren te vermijden, bespaart u energiekosten. Ecohuis zal alle naden van het damscherm aan de binnenzijde van de buitenschil aftapen. Zo kan vochtige binnenlucht niet doordringen tot in de buitenschil en zal eventuele condensatie ook vermeden worden. Het is immers de bedoeling dat vochtige binnenlucht verwerkt wordt door uw ventilatiesysteem.
 
D.     Oriëntatie en bezonning van het gebouw

Nog een factor die een invloed heeft op het E-peil is de beglazing. Hierbij denkt u in de eerste plaats waarschijnlijk aan de isolatiewaarde van het kader en het glas. Dat is correct, maar ook de dimensionering en oriëntatie mogen niet vergeten worden. De zonnewarmtewinsten optimaliseren via uw ramen heeft een positief effect op het E-peil. Houd wel rekening met de oververhittingsindicator, want indien er actieve koelsystemen nodig zijn, heeft dit een negatief effect.

E.      Vaste installaties - Verwarming - warmwatervoorziening

De keuze van het verwarmingssysteem kan uw E-peil verlagen of verhogen. Hier houdt men rekening met het type ketel, de plaatsing, het soort regeling (centraal of decentraal) en andere factoren. Ook de verwarming van het sanitair water wordt meegerekend. Daarbij speelt voornamelijk de lengte van de leidingen een rol. Aftakkingspunten voor warm water die dicht bij de boiler/doorstromer liggen, hebben een positief effect op uw E-peil.

F.        Ventilatie

Wie aandacht besteedt aan luchtdicht bouwen, moet ook voldoende ventileren. Deze twee factoren gaan hand in hand. Voor de berekening van het E-peil houdt men rekening met het type ventilatiesysteem (A, B, C, D of E). Hier speelt ook het verbruik, het debiet en de kwaliteit van het toestel een rol.

Daar vandaag de dag al onze woningen reeds voldoen aan de BEN-norm ben je bij Ecohuis op het juiste adres voor energiezuinige woningen! Heb je graag meer informatie omtrent energiezuinig te bouwen neem dan snel contact met ons op via www.ecohuis.be of via 014 47 03 03 en kijk wat Ecohuis voor u kan betekenen.
 

Wat schreef de Livios-redactie over hernieuwbare energie?