Menu ×
Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Terca - Desimpel en is dus niet geschreven door Livios.

Duurzaam, flexibel en prijsbewust bouwen met baksteen

Hectic gesmoord special - arch G Nijs - Heers

Foto: Terca - Desimpel

Grondstof uit eigen bodem

Foto: Terca - Desimpel

Ecologisch bouwen en passief bouwen worden veelal automatisch met houtskeletwoningen geassocieerd. Onze traditionele bouwmethode, met keramische gevel- en binnenmuurstenen, is zeker even goed.  In ons vochtige klimaat verzekeren keramische producten een betere stabiliteit en een langere levensduur. En zo zijn er nog veel andere redenen waarom voor een passiefwoning, maar ook voor een lage-energie woning en een epb-woning, beter voor baksteen wordt gekozen.  

Belgenland is baksteenland
In België zijn we bakstenen huizen beginnen bouwen vanaf de 12de eeuw. Vóór die tijd waren huizen van hout gemaakt. Aangezien er in België zoveel soorten klei aanwezig waren, werd de baksteen al snel het favoriete bouwmateriaal. Sindsdien zitten keramische producten in onze aard ingebakken, en hebben ze hun kwaliteiten overduidelijk bewezen.

Grondstof van eigen bodem

Keramische producten worden in België gefabriceerd, op basis van grondstoffen die in onze Belgische bodem overvloedig aanwezig zijn. De klei kan dus lokaal ontgonnen worden, wat een positieve invloed heeft op de ecologische voetafdruk van keramische producten. We weten immers allemaal dat transport en de daarmee gepaarde CO2-uitstoot de grootste boosdoener is voor een slechte ecologische voetafdruk. Heel wat lichte bouwmaterialen worden immers geïmporteerd uit Scandinavië, tropische landen, de Verenigde Staten en Canada.

Lange levensduur
Baksteen is bijzonder goed bestand tegen klimaat- en weersinvloeden. Ettelijke bouwwerken die dateren uit de Oudheid zijn anno 2009 nagenoeg intact gebleven. Dat keramisch materiaal vele generaties overleeft, blijkt ook uit een studie over de levensduur van materialen die in opdracht van Wienerberger werd uitgevoerd door het  marktonderzoeksbureau Xtra Muros. Daarvoor werd, over heel België, de staat van gevels en het dak van het woningbestand van vóór 1900 onderzocht. Bij gevels die dateren van vóór 1900 blijkt dat 88,77% is opgetrokken in baksteen en dat bijna 49% zich nog in originele toestand bevindt. De studie toont ook aan dat bakstenen een levensduur hebben van meer dan 150 jaar. Over de hele levensduur blijft ook de stabiliteit constant en hebben bakstenen huizen weinig onderhoud of herstelling nodig. Dat maakt baksteen tot één van de meest onderhoudsvriendelijke materialen.

Volledig bericht via PDF hieronder.

Meer informatie over dit bericht?

Duurzaam bouwen met baksteen