Menu ×
Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Terca - Desimpel en is dus niet geschreven door Livios.

Het massief passiefhuis van Recticel Insulation en Wienerberger ontvangt het Passiefhuiscertificaat!

Al sinds 2003 stimuleert de vzw Passiefhuis-Platform het bouwen van energiezuinige gebouwen die gebaseerd zijn op het passiefhuisconcept. Een woning wordt als een passiefhuis beschouwd wanneer aan volgende drie basisvereisten is voldaan: de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming is kleiner of gelijk aan 15 kWh/m² per jaar, het gebouw is voldoende luchtdicht en de temperatuur stijgt niet meer dan 5% van het jaar boven de 25°C.

Om aan deze basisvereisten te voldoen, zijn ingewikkelde technieken of ongebruikelijke materialen zeker niet nodig. Integendeel, passiefhuizen kunnen ook prima worden gerealiseerd met traditionele bouwtechnieken en materialen zoals baksteen en harde isolatieplaten in polyurethaan.

De firma's Recticel Insulation en Wienerberger liggen aan de basis van het concept van een massief passiefhuis. Dit unieke bouwconcept combineert de economische en ecologische voordelen van een passiefhuis met de duurzaamheid en het comfort van een goed geïsoleerde woning in baksteen. Dankzij dit concept is het bouwen van een passiefhuis voor heel wat Belgen flink wat toegankelijker geworden.

Het massief passiefhuis van Recticel Insulation en Wienerberger is gebouwd in Bottelare, bij Gent. Het project kwam tot stand dankzij de voortrekkersrol en het enthousiasme van Wienerberger, Recticel Insulation, bouwheer Elie Verleyen, architect Kristof Cauchie en Bram De Bruycker van het studiebureau 3Db.

Elie Verleyen mocht als bouwheer het Passiefhuiscertificaat in ontvangst nemen. "Ik ben ontzettend gelukkig met dit certificaat”, zei hij, "maar tegelijk geef ik ook toe dat ik vorig jaar al de mooiste prijs ontvangen heb. Dit is namelijk onze woning zelf." En gelijk heeft hij, want zijn huis, opgetrokken volgens de traditionele bouwmethode en de richtlijnen van een passiefhuis, munt uit in energiezuinigheid en comfort. "Inderdaad”, beaamt Elie Verleyen, "met een massief passiefhuis is de initiële meerinvestering door de inspanningen van de overheid – subsidies, premies en belastingsvermindering -, de lagere rentetarieven en vooral door de snelle stijging van de energieprijzen reeds vanaf het vijfde jaar terugverdiend. En wat het woon- en leefcomfort betreft, is het zo dat baksteen door zijn thermische inertie de warmte in zich opneemt en die op koudere momenten traag weer vrijgeeft. Baksteen fungeert zo als een natuurlijke thermostaat en zorgt altijd voor een aangename binnentemperatuur zonder grote schommelingen".