Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Reynaers Aluminium en is dus niet geschreven door Livios.

Onderzoek Reynaers Aluminium: 2/3de verkiest nieuwbouw, maar dit is niet voor iedereen haalbaar

Grote vraag naar behoud woonbonus en verlaging BTW                       

Een eigen woning bouwen is voor de meerderheid van de Belgen de ultieme droom. Maar 79% kiest uiteindelijk voor de aankoop van een bestaande woning omdat nieuwbouw en bouwgronden te duur worden en verbouwen toelaat de werken te spreiden in de tijd. Om het verkrijgen van een eigen woning haalbaar te houden, klinkt de roep naar het behoud van de woonbonus en BTW verlaging steeds luider.                       

Dat blijkt uit de jaarlijkse studie uitgevoerd in januari 2014 in opdracht van Reynaers Aluminium door het onafhankelijke onderzoeksbureau i-Vox bij een representatieve steekproef van 500 Belgen met concrete plannen om een eigen woning te bouwen of te kopen (58%) en Belgen die recent bouwden, kochten of verbouwden (42%). De resulaten werden bekendgemaakt naar aanleiding van Batibouw.

De ongerustheid over de toekomst van de woonbonus en het verkrijgen van een lening bij de bank blijft voor de meerderheid van de ondervraagden (54%) even groot als verleden jaar. Het valt op dat de Vlamingen (56%) meer verontrust zijn over de woonbonus dan de Walen (46%).

Bijna de helft van de ondervraagden is meer verontrust over de strenge en complexe regels. Ook hier zijn de Vlamingen (46%) meer ongerust dan Walen (35%).

Veel Belgen kiezen, vooral om budgettaire redenen, voor de aankoop van een bestaande woning om deze te verbouwen (79%). Ruim de helft van de ondervraagden geeft hierbij aan dat het vinden van een geschikte woning niet gemakkelijk is door de grote vraag ernaar. Bij het zoeken naar een geschikte bouwgrond wordt 1 op 2 (52%) geconfronteerd met de schaarste ervan.

Om hun project te financieren zegt ruim 2/3de dat het niet gemakkelijk is om een lening te krijgen en zou de helft meer willen lenen dat de bank wil of kan toestaan. Vooral Walen vinden moeilijker een lening (84%) dan Vlamingen (70%). De ongerustheid over de economische crisis is in het zuiden van het land dan ook groter (42%) dan in het noorden (35%).

Eenmaal de financiering rond is blijkt het bouwproces zelf vlot te verlopen. Een ruime meerderheid heeft een goede ervaring met het vinden van een architect en aannemer, het kiezen van de bouwmaterialen, de afwerking en het bouwproces zelf. De belangrijkste hindernissen die men ondervindt bij het bouwproces zijn het aanvragen van premies en subsidies (57%), het behalen van het vereiste E-peil (49%) en het krijgen van een (ver)bouwvergunning (46%). Het valt op dat zowel de positieve ervaring als de hindernissen worden bevestigd door de groep ondervraagden die recent een woning bouwden of renoveerden.

Woonbonus behouden en BTW verlagen

De top 5 van de budgettaire aandachtspunten voor bouwers en verbouwers zijn het sparen van het nodige budget om hun project te realiseren, het verkrijgen van een lening, de kost van bouwgronden, de toekomst van de woonbonus en de hoge BTW.

Gevraagd naar de alternatieven voor de woonbonus, die 74% het liefst in zijn huidige vorm ziet voortbestaan, kiest een meerderheid voor een vervanging door een veralgemeend BTW tarief van 6% (57%), een evenredige verlaging van het kadastraal inkomen (55%) of de registratierechten (54%) en fiscaal aantrekkelijker maken van investeringen in de energie-efficiëntie van de woning (54%). Het valt op dat het koppelen van de omvang van de woonbonus aan het inkomen voor een minderheid (39%) als alternatief in overweging genomen wordt.

Verbouwers meest tevreden

Over het algemeen is men tevreden over zijn (ver)bouwproject. Bijna 2/3de van de mensen die recent een woning kochten en verbouwden (62%) en de helft van de ondervraagden die een woning bouwt of instapklaar koopt (51%) zou dit opnieuw doen.

Wat schreef de Livios-redactie over batibouw brussel?