Dit partnerbericht werd gepubliceerd door Deceuninck en is dus niet geschreven door Livios.

Duurzaamheid & ecologie

“Building a sustainable home”. Onze nieuwe slogan garandeert meer dan ooit dat Deceuninck u energiebewust helpt te bouwen en te renoveren. We hechten het grootste belang aan een ecoverantwoorde productie, houden onze CO2-uitstoot maximaal onder controle en hebben een uniek recyclageconcept ontwikkeld. Wat dat oplevert? Een kleinere ecologische voetafdruk en, voor u, een duurzame woning.

Duurzame productie

Kiezen voor Deceuninck Zendow#neo pvc-ramen is op alle vlakken een verstandige keuze. Deceuninck levert immers continu inspanningen om zowel het productieproces als het product zelf duurzaam te maken, terwijl de kwaliteit gegarandeerd blijft. Die integrale groene aanpak wordt sterk gewaardeerd.

Zo is Deceuninck ook ISO 14001 gecertificeerd en ontving het van de Vlaamse overheid het duurzaamheidscharter. Dit wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die op vrijwillige basis deelnemen en die na een grondige doorlichting en evaluatie van hun milieubeleid en jaaractieplan door een onafhankelijke commissie, een positief rapport krijgen. Deceuninck behaalde het charter door permanent te investeren in milieuzorg, onder meer op het vlak van grondstofgebruik, warmterecuperatie, verlichting, de beperking van persluchtlekken, de recyclage van afval, rationele verpakkingen en de overschakeling naar watergedragen verven en inkten.

Deceuninck Zendow#neo ramen en deuren hebben dus van a tot z een duurzaam karakter.

In schoonheid oud worden

Aan de universiteit van Barcelona werd een analyse gemaakt van de totale levenscyclus van raamprofielen vervaardigd uit verschillende materialen. De levensduur van de ramen werd bepaald op 50 jaar. De studie toonde aan dat pvc-ramen over de hele levenscyclus bekeken het beste scoren. Ze hebben het laagste energieverbruik en de laagste CO2-uitstoot.

Deceuninck Zendow#neo pvc-ramen zijn bovendien niet onderhevig aan verrotting of corrosie. Chemische of biologische invloeden (schimmels, …) vormen geen probleem. Aan zee of in industriële gebieden, Deceuninck Zendow#neo voelt zich overal thuis en heeft een uitstekende weer- en uv-bestendigheid. Het is het ideale, kleur- en vormvaste materiaal. Een investering die blijvend rendeert.

Respect voor het milieu

Qua impact op het milieu genieten pvc-profielen eveneens een positief imago. Het lage energieverbruik tijdens de productie en het recycleren alsook het volledig gesloten circuit zijn daar niet vreemd aan, net als het geringe onderhoud na plaatsing. Schilderen of oliën is overbodig. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan pvc bovendien verscheidene malen gerecycleerd worden.

Oog voor de toekomst

Door uw energiefactuur zo laag mogelijk te houden, draagt u ook bij tot het verminderen van de CO2-uitstoot. Optimaliseer dus de energieprestatie van uw woning en controleer of uw ramen nog beantwoorden aan de geldende (isolatie)normen. Dient u ze te vervangen, dan is nu het moment! Bovenop bepaalde premies, doet u met Deceuninck Zendow#neo een extra financieel voordeel. Onze Preferred Partners bieden u bovendien de mogelijkheid om bij levering van uw nieuwe ramen de oude mee te nemen.

Wat schreef de Livios-redactie over duurzaam. wat, waarom en hoe??