Grote uitdagingen

Iedereen die betrokken is bij de bouw of renovatie, staat vandaag voor grote uitdagingen. Onze woningen en gebouwen mogen steeds minder energie verbruiken voor verwarming, koeling en ventilatie. Maar in de toekomst zullen ze, naast energie-efficiënt, ook duurzaam moeten zijn. Die duurzaamheid slaat niet alleen op de gebruikte materialen (onder andere wat productieproces, transport en levensduur betreft), maar ook op het gebouw zelf (o.a. gebruik, onderhoud, impact op de buurt, levensduur, sloop) en op de inplanting in de omgeving (o.a. ruimtegebruik, biodiversiteit, waterbeheer). Dit alles binnen een aanvaardbare bouwkost.

Deze uitdagingen kunnen we gemakkelijker aanpakken als we de schaal van het individuele gebouw inruilen voor een bredere benadering. Op dat ogenblik kunnen we immers de inspanningen op het vlak van duurzaamheid en betaalbaarheid spreiden over een cluster van meerdere individuele woningen. Met ‘De Duurzame Wijk’ profileert Wienerberger zich daarin als een wegbereider.

De wijk vormt een inbreidingsproject in het centrum van Waregem, zodat er geen vrije ruimte moet voor wijken. Op amper 2900 m² verrijzen hier zeven zero-energiewoningen. Maar het duurzame karakter van het project gaat veel verder dan dat en bestrijkt de volledige 360° van het begrip duurzaamheid. Essentieel is dat dit gebeurt met toepassing van de gekende materialen, oplossingen en bouwtechnieken, zodat niet moet worden geraakt aan de Belgische bouwtraditie en de betaalbaarheid. Want streven naar duurzaamheid kan pas slagen als het zo breed mogelijk en door alle partijen wordt gedragen: bouwheren, architecten en aannemers.

> Lees meer

Bekijk nog meer producten van De Duurzame Wijk

Laat je inspireren...

Wat schreef de Livios-redactie over duurzaam. wat, waarom en hoe??

Andere producten die interessant zijn voor jou

Systeem C: Mechanische Ventilatie

Vasco Ventilation Concepts

Systeem C: Mechanische Ventilatie

Bezoek EXPO C, dé tentoonstelling over duurzaam (ver)bouwen

Kamp C

Bezoek EXPO C, dé tentoonstelling over duurzaam (ver)bouwen

Super isolerende ramen en deuren: maximale besparing op energie, een leven lang!

Winsol

Super isolerende ramen en deuren: maximale besparing op energie, een leven lang!