Ook in 2012 bestaat de groene lening nog

Behoort de groene lening tot het verleden? Neen. Je kan nog wel degelijk terecht bij sommige banken voor energiekredieten aan interessante tarieven. Maar daarnaast kan je ook voordelig of zelfs renteloos geld lenen als je wil investeren in isolatie, hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen, … bij je gemeente als je voldoet aan de nodige voorwaarden.

Wat dus wel tot het verleden behoort, is de interestkorting van 1,5 % van de federale overheid die je op je lening kon genieten. Deze korting die je kreeg op de rentevoet is sinds 31 december afgelopen. Maar de groene lening (op afbetaling) is dus nog wel degelijk springlevend op sommige plaatsen. Dit met dank aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost dat sinds 2006 bestaat en door de federale regering in het leven geroepen is.

Niet aangesloten bij Fonds

Bij dit fonds kunnen steden en gemeenten terecht om op hun beurt leningen aan burgers te verschaffen die investeren in energiebesparing aan hun woning. Alleen blijkt dat er momenteel nog heel wat gemeenten en steden zijn die hier nog niet bij aangesloten zijn. Hun inwoners komen niet in aanmerking.

Dubbele beglazing

Foto: Weishaupt n.v.  

Elke gemeente, al dan niet verenigd met andere gemeenten in een lokale entiteit, krijgt per werkingsjaar een maximumbudget, op is op. “Voor Stad Antwerpen is dat 5 miljoen euro. In de voorbije jaren hebben we 1.400 leningen toegekend voor een bedrag van 11 miljoen euro. Het ging hoofdzakelijk om de plaatsing van dubbele beglazing en isolatie. Bij de renteloze leningen is de condensatieketel favoriet,” zegt John Steyaert van het autonoom gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds van Stad Antwerpen.

Eigen accenten

Elke entiteit kan zijn eigen accenten leggen. In Limburg en Gent kan je bijvoorbeeld geen lening aanvragen voor de plaatsing van PV-panelen, terwijl dat bij Stad Antwerpen wel kan. Ook zijn er soms – niet overal - inkomensvoorwaarden om al dan niet in aanmerking te komen voor lening.

2 %

Wat gemeenschappelijk is, is de rentevoet. Deze bedraagt 2 % en is voor personen met lage inkomens zelfs renteloos. Het maximaal te ontlenen bedrag is 10.000 euro en de terugbetalingstermijn is 5 jaar.

Op www.frge.be kan je nagaan of jouw gemeente bij het fonds aangesloten is en tot welke entiteit ze behoort. En is jouw gemeente niet aangesloten, of voldoe je niet aan de voorwaarden , dan kan je nog steeds bij sommige banken terecht voor een energiekrediet aan voordelig tarief om je woning energiezuiniger te maken.

Producten

De beste woonlening vinden wordt kinderspel met spaargids.be

Spaargids.be

De beste woonlening vinden wordt kinderspel met spaargids.be

Hypothecair krediet: Soepel Woonkrediet

BNP Paribas Fortis

Hypothecair krediet: Soepel Woonkrediet